ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ЗНАЧАЈНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ У ГОДИНИ ЈУБИЛЕЈА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Годину јубилеја, 60 година од оснивања предузећа, поред редовних активности на одржавању водоводне и канализационе мреже обележили су бројни инфраструктурни радови на истима, као и реализација пројеката од стратешког значаја за наш град.

Град Зрењанин, републички и покрајински органи обезбедили су финансијска средства за реализацију бројних инфраструктурних радова (фото: Град Зрењанин)

У сарадњи са оснивачем, односно Градом Зрењанином и градоначелником, обезбеђена су финансијска средства да у 2022. години, када обележавамо 60 година рада предузећа, реализујемо бројне инфраструктурне радове на канализационој и водоводној мрежи у граду и насељеним местима.

Уз подршку Владе Републике Србије потписан је уговор за пречишћавање питке воде са страним партнером, а Влада је решавање питања водоснабдевања и реконструкције водоводне мреже у Зрењанину прогласила пројектом од националног значаја.

У оквиру Прве фазе реконструкције водоводне мреже у Зрењанину која је започета крајем прошле године, а која обухвата пет градских насеља, завршени су радови у насељу Ружа Шулман, при крају су у насељу Шумица, а наредне године изводиће се у Малој Америци, Центру и Карађорђевом тргу.

Радови на реконструкцији градске водоводне мреже (фото: ВИК ЗР)

Изграђено је 14 од 17 мерних места на водоводној мрежи у граду који су повезани СКАДА системом за даљинско праћење и контролу протока и губитака воде у мрежи.

Радови на изградњи мерних места на градској водоводној мрежи (фото: ВИК ЗР)

Бушењем нових бунара на постојећим линијама бунара на изворишту одакле се град снабдева водом, репарацијом постојећих, као и почетком изградње треће линије бунара, додатно је стабилизован и унапређен систем водоснабдевања у граду. Резултати планског вишегодишњег улагања у извориште показали су се током овогодишњих тропских таласа врућина када је систем стабилно функционисао и када су обезбеђене довољне количине воде за рационалне потребе корисника.

Избушени су нови бунари на изворишту у пет насељених места: Елемиру, Меленцима, Ченти, Орловату и Фаркаждину.

Бушење бунара у насељеним местима (фото: ВИК ЗР)

У оквиру пројекта Генералног секретаријата Владе Р. Србије изграђено је 27 водоводних прикључака са припадајућим шахтовима за Роме и друге маргинализоване групе у Јанков Мосту и Зрењанину.

Иградња водоводног прикључка и шахта за маргинализоване групе (фото: ВИК ЗР)

Реконструисан је део фекалне канализационе мреже у насељу Мала Америка, а настављено је планско осавремењавање електро и машинске опреме на црпним станицама фекалне канализације, где би издвојили радове на црпним станицама у Марка Орешковића  и  „Центар“.

Настављена је изградња фекалне канализационе мреже у Елемиру и Лазареву.

Изградња канализационе мреже у насељеним местима (фото: ВИК ЗР)

Сви планирани радови на одржавању атмосферске канализационе мреже, које наше предузеће услужно врши за Град Зрењанин, су успешно реализовани, а извршени су и радови на санацији појединих кварова на истој.

Наше предузеће је било суорганизатор и домаћин међународне конференције „Водовод и канализација 2022“ коју је организовало Друштво инжењера и техничара Србије.

Успешно смо спровели још једно годишње испитивање задовољства корисника нашим услугама, сви канали комуникације са корисницима су добро функционисали тако да је у року решена већина рекламација и захтева корисника који су током године пристигли.

И у години пред нама наставићемо инфраструктурне радове на водоводној и канализационој мрежи у граду и насељеним местима, као и све активности у области делатности предузећа, а које имају за циљ бољи квалитет наших услуга и веће задовољство наших корисника.

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin 

БОНУС ВИДЕО
ЗАШТИТА ВОДОМЕРА И ИНСТАЛАЦИЈА ЗИМИ (КТВ)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •