ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ГРАДА ПОНОВО СЕ ВРШИ ПРЕКО ПОСТРОЈЕЊА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У складу са најавама директора ЈКП „Водовод и канализација“ господина Ивана Девића,  инвеститор је започео други циклус рада постројења за пречишћавање воде у реалном времену и при пуном капацитету, што подразумева да се целокупно водоснабдевање града врши преко постројења, а у циљу провере испуњености санитарних услова и добијања санитарне дозволе за исто.

Постројење за пречишћавање воде

Током овог циклуса рада редовно ће се, више пута дневно, вршити анализа воде са постројења, а први резултати потврђују да је она у потпуности у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће Републике Србије.

И поред поменутих чињеница о квалитету воде, која је већ уочена од стране грађана, наглашавамо да је одлука из 2004. године о забрани за пиће воде из градске водоводне мреже и даље на снази и биће до окончања поступка добијања свих потребних дозвола од стране надлежних институција за које је инвеститор код истих аплицирао.

Након добијања свих потребних дозвола инвеститор ће постројење званично пустити у рад чиме ће бити стављена ван снаге и одлука о забрани за пиће воде из градске водоводне мреже.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •