ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПОДЕЛА НОВЕМБАРСКИХ РАЧУНА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Првог дана децембра, на адресе корисника у Зрењанину и насељеним местима, почела је подела новембарских рачуна за услуге нашег предузећа и планирано је да се она заврши до уторка 12. децембра.

Корисници у Ченти, Орловату, Томашевцу и једном делу Меленаца су задужени на основу очитаног или јављеног стања, јер је у поменутим насељеним местима последње овогодишње очитавање извршено током новембра месеца, док су корисници у осталим насељеним местима и у Зрењанину, где је последње овогодишње очитавање водомера завршено током октобра месеца,  задужени аконтативно или на основу јављеног стања.

Рекламације на рачун за новембар месец корисници могу поднети писаним путем најкасније до 20. децембра

Сви корисници који у зимском периоду, док се не врши очитавање водомера, желе да буду задужени на основу стварно утрошеног стања, а не аконтативно на основу потрошње у претходном периоду, потребно је да стање својих водомера јаве најкасније до 25-ог у месецу, позивом на један од три телефона: 535-773, 530-344 или 593-003, слањем смс поруке на 064/8116099 или мејла на sluzba.ocitavanja@vikzr.rs .

Подсећамо кориснике да рекламације на рачун за новембар месец могу поднети најкасније до 20.12.2017. године, а рекламације поднете након тог датума неће се разматрати и одбациће се као неблаговремене.

Корисници могу рекламацију поднети лично на шалтеру 1 у приземљу зграде предузећа у Петефијевој 3 у Зрењанину, послати поштом на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијева 3, 23000 Зрењанин са назнаком РЕКЛАМАЦИЈА – СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА, или мејлом на info@vikzr.rs .

Код рекламација послатих поштом или мејлом, као и код пријаве стања водомера, обавезно је да корисници наведу име и презиме, адресу и контакт телефон.

За све потребне информације корисницима је на располагању бесплатна корисничка инфо линија 0800/024-023 (радним данима од 7 до 15 часова).

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •