ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПОЧЕЛИ РАДОВИ У РАДНОТИ МИКЛОША

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Након што су спроведени сви законом дефинисани поступци, у понедељак 23. новембра почели су радови на санацији хаварије на канализационој мрежи у Радноти Миклоша. Поред поменутих, спровешће се и радови на репарацији једне од главних црпних станица која се налази у поменутој улици.

Почели радови на санацији хаварије на канализационој мрежи у Радноти Миклоша (фото: ВИК ЗР)

Након што су спроведени сви законом дефинисани поступци, који обухватају припрему техничке документације, расписивање јавне набавке, избор најбољег понуђача и подношење захтева за извођење радова надлежној инспекцији, у понедељак 23. новембра почели су радови на санацији хаварије на канализационој мрежи у улици Радноти Миклоша.

Хаварију је изазвало урушавање путне површине, због чега је саобраћај, из техничких и безбедносних разлога, у једном делу поменуте улице био у прекиду од 4. септембра.

Комплексни радови на санацији хаварије трајаће минимум 20 радних дана (фото: ВИК ЗР)

Обимни и комплексни радови на санацији хаварије, уз употребу за ову врсту радова специфичне опреме и механизације, обухватају уклањање путне површине, бушење бунара за дренажу подземних вода како би се исте уклониле и створили услови за извођење радова на дубини од 6 метара, постављање заштитне оплате, замену дела цеви водоводне, фекалне и атмосферске канализационе мреже, изградњу нових канализационих шахтова, а на крају и враћање путне површине у првобитно стање.

Радове су поверени предузећу „Градитељ НС“ из Новог Сада, њихова укупна вредност износи 11,8 милиона динара, а планирано је да трају минимум 20 радних дана. Прецизније информације о времену трајања радова знаће се када се уклони путна површина и стекне потпуни увид у насталу штету на цевима фекалне и атмосферске канализационе мреже.

Завршетком радова створиће се услови за још стабилније прикупљање и одвођење отпадних вода (фото: ВИК ЗР)

Паралелно са поменутим, ЈКП „Водовод и канализација“ спровешће радове на потпуној репарацији црпне станице која се налази у поменутој улици, а којој припада и канализациона мрежа на којој се врши санација хаварије. Ова црпна станица је од великог значаја јер се преко ње врши прикупљање фекалне и кишне канализације са територије више од половине града и даље одвођење ка Александровачком каналу, па ће се завршетком радова на њеној репарацији и санацијом хаварије обезбедити још стабилније прикупљање и одвођење отпадних вода.

Након завршетка свих наведених радова улица Радноти Миклоша биће поново отворена за саобраћај.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin 

БОНУС ВИДЕО
ЗАВРШЕНА РЕПАРАЦИЈА ВОДОТОРЊА (РТВ „САНТОС“)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •