ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ОВДЕ ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Становници четири насељена места (Клек, Елемир, Меленци и Ечка) који су добили обавештење о испуњености техничких услова за прикључење на канализациону мрежу дужни су да у року од 30 дана поднесу Захтев за прикључење на канализациону мрежу и прикључе се на исту.

ЗАХТЕВ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ ОВДЕ .

Захтев можете одштампати и попунити ручно или, уколико немате штампач, ручно саставити као што је наведено у прилогу.

Поред попуњеног и потписаног Захтева грађани су у обавези да приложе и копије личне карте и последњег рачуна СОН-а. Захтев са поменутим копијама можете предати сваким радним даном од 07 до 15 часова, на шалтеру ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој 3 у Зрењанину.

ZGRADAVODOVODA1

Управна зграда „Водовода“ у Петефијевој бр.3

ЈКП „Водовод и канализација“, поред максимално упрошћене процедуре подношења Захтева, у циљу смањења трошкова грађана који долазе из насељених места, омогућило је да једна особа поднесе за више њих уредно попуњене Захтеве који ће се решавати одмах након предаје, и на лицу места ће након обраде Захтева бити издати Услови за прикључење на канализациону мрежу.

Свесни материјалне ситуације корисника и чињенице да су на неки начин учествовали у изградњи канализације, ЈКП „Водовод и канализација“ је донело одлуку да за све оне грађане који испуне своју обавезу и у року од 30 дана од пријема обавештења поднесу Захтев за прикључење на канализациону мрежу не наплати таксу за издавање Услова за прикључење у износу од 1683,00 динара. Сви они који Захтев поднесу након 30 дана од добијања обавештења биће у обавези да наведену таксу за издавање Услова плате!

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •