ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ХАВАРИЈЕ ЗБОГ ЧЕСТИХ ПРЕКИДА ВОДОСНАБДЕВАЊА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Чести прекиди водоснабдевања док се град снабдевао водом са постројења проузроковали су повећани број хаварија на водоводној мрежи. На њиховом санирању, а према утврђеним приоритетима, ангажовани су целокупни ресурси стручних служби предузећа. Хаварије ни једног момента нису утицале на количину и притисак воде у мрежи.

Сви ресурси стручних служби предузећа ангажовани су на санацији кварова на водоводној мрежи (фото: архива ВИК ЗР)   

Честе осцилације притиска воде услед неколико прекида водоснабдевања у времену док се снабдевање града водом вршило преко постројења, односно „фабрике воде“, условиле су већи број хаварија на водоводној мрежи у граду, а тај број је достизао и до десетак хаварија дневно. Након преузимања водоснабдевања од стране ЈКП „Водовод и канализација“ притисак у мрежи се стабилизовао, што је аутоматски утицало и на драстично смањење броја хаварија на водоводној мрежи. Иако су хаварије у времену снабдевања града преко постројења ургентно решаване, након преузимања водоснабдевања и стабилизације истог, остало је да се санира више од двадесет хаварија на водоводној мрежи.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин одржава више од 1200 км водоводне мреже у граду и насељеним местима. Изградња водоводне мреже започета је шездесетих година прошлог века и њена просечна старост је изнад 30 година. Самим тим и хаварије на водоводној мрежи су честе, а службе одржавања их у највећем проценту санирају у року од неколико часова од момента настајања, а до краћих прекида водоснабдевања у реону места квара долази само уколико је то неопходно због потребе извођења радова на његовој санацији.

Све откривене или од стране корисника пријављене хаварије на мрежи су евидентиране, а целокупно људство и механизација стручних служби предузећа је ангажована на њиховом санирању. Радови се приводе крају па из тог разлога молимо грађане за још мало стрпљења.

Као приоритети приликом отклањања хаварија узимају се њихов утицај на сам процес водоснабдевања, угроженост објеката и безбедност људи од последица цурења воде, потреба ангажовања специјализоване механизације за њихово отклањање, расположивост и набавка неопходних материјала за санацију и друго.

Враћање места хаварије у првобитно стање спроводи се постепено (фото: архива ВИК ЗР)

Поступак враћања места хаварије у првобитно стање спроводи се постепено како се водоводне цеви не би нагло оптеретиле, што би довело до нових кварова, а од брзине слагања тла зависи када ће доћи до завршног закопавања места квара, а потом и до његовог асфалтирања или враћања претходно уклоњеног уличног мобилијара.

Битно је нагласити да поменути већи број хаварија ни у једном моменту није утицао на количину и притисак воде у мрежи, а у прилог томе говори чињеница да је од момента преузимања водоснабдевања града од стране ЈКП „Водовод и канализација“ исто стабилно, да воде у довољним количинама и стабилног притиска имају сви становници града, па и они у вишеспратницама које немају уграђене уређаје за повећање притиска воде.

Прочитајте још:

БОНУС ВИДЕО
ИСПИРАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ (РТВ „САНТОС“)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ СА ДРУГИМА!


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •