ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ГРАДА ВРШИ СЕ ПРЕКО ПОСТРОЈЕЊА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Од данас, 24. фебруара у 17 часова, целокупно водоснабдевање града врши се водом са постројења за пречишћавање питке воде.

Обавештавамо јавност да нам је путем мејла стигла регистрациона пријава о промени у АПР-у овлашћеног лица за заступање привредног друштва Группо Зилио доо Београд, којом је на функцију директора, уместо разрешеног Ненада Обрадовића, именован Бојан Димкић.

Директор Димкић обавестио је ЈКП ”Водовод и канализација” Зрењанин да је постројење спремно за третман воде у пуном капацитету и да ће се у наредном периоду вршити неопходне радње ка постизању квалитета воде у складу са правилником о хигијенској исправности воде за пиће.

ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин ће редовно објављивати анализе воде.

Наглашавамо да је забрана воде за пиће из градске водоводне мреже и даље на снази.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •