ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ТРЕЋЕ ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Након успешно спроведеног трећег редовног очитавања водомера у току септембра на територији Зрењанина и седам насељених места, од понедељка 03.10. до 25.10.2016. године спровешћемо и редовно очитавање водомера корисника услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин у преосталим насељеним местима: Клек, Лазарево, Лукићево, Стајићево, Фаркаждин, Перлез, Орловат, Томашевац, Бело Блато, Арадац, Тараш, Ечка и завршити у прошлом месецу започето очитавање у Ченти, Елемиру и Меленцима.

Овим редовним очитавањем водомера биће обухваћени сви корисници наших услуга осим правних лица, који се очитавају сваког месеца, и самочитача који сами пријављују стања својих водомера.

Екипе ЈКП „Водовод и канализација“ биће на терену сваког радног дана од 8 до 14 часова.

OCITAVANJE VODOMERA

Корисници су у обавези да омогуће приступ водомеру и очитавање истог, што значи да са поклопца шахтова и из самих шахтова уклоне све што би отежало или онемогућило очитавање водомера.

Код корисника који не буду код куће приликом доласка читача, или где није могуће обавити очитавање, биће остављено писмено обавештење о посети са бројевима телефона на које могу да јаве стање својих водомера.

Апелујемо на кориснике да поступе по примљеном обавештењу, јаве стање водомера или на телефон 535-773 договоре посету читача уколико не могу сами да очитају водомер, јер ћемо у супротном бити у обавези да их опоменемо да то учине, а након тога и пријавимо надлежној комуналној инспекцији која за немогућност очитавања водомера може да их новчано казни са 5000 дин.

Корисници могу стање својих водомера да пријаве на три начина:

 • Телефоном: сваког радног дана од 7 до 15 часова на један од следећих бројева: 535-773, 530-344, 593-003
 • СМС поруком: на број 064/811 60 99 (0-24ч)
 • Слањем мејла на: sluzba.ocitavanja@vikzr.rs (0-24ч)

Приликом позива, у смс поруци или мејлу потребно је да корисник наведе име и презиме, адресу и стање водомера.

Битно је да корисници, без обзира на начин јављања, пријаве стање водомера најкасније до 25-ог у месецу.

Сви корисници који желе могу пријавити стање својих водомера и пре посете читача.

Обавештење о стању водомера корисници могу и да истакну на видном месту на својим објектима (капија,прозор…) како би их читачи евидентирали.

фото: архива ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •