ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ (КИШНЕ) КАНАЛИЗАЦИЈЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Из разлога што још у потпуности није извршена примопредаја целокупне документације између ЈП „Дирекција за уређење и изградњу града Зрењанина“ и ЈКП „Водовод и канализација“, наше предузеће није у потпуности преузело надлежност над одржавањем атмосферске канализације, већ и даље реагујемо на основу налога упућених од стране Дирекције као и позива упућених од стране Града а и самих грађана који нам се увек могу обратити уколико примете проблеме у функционисању атмосферске канализације.

Наше предузеће одржава око 350 км фекалне канализационе мреже у граду и насељеним местима, а за то на располагању имамо једну класичну и једну комбиновану ВОМУ – камион за чишћење и испирање канализационе мреже. Ово напомињемо из разлога јер ту једну комбиновану ВОМУ користимо и за одржавање атмосферске канализационе мреже, па је она у функцији буквално 24 часа дневно. Стандарди предвиђају барем 3 велике ВОМЕ само за тренутну дужину фекалне канализационе мреже, али због ниске цене наших услуга од момента када је уведена забрана за пиће воде из градског водовода, ми нисмо у стању да самостално финансирамо куповину тако скупе опреме јер је цена само једне мање комбиноване ВОМЕ око 200 хиљада евра. Изношењем ових чињеница не желимо да тражимо било какво оправдање већ нам је циљ да упознамо јавност са реалном ситуацијом и постојећим проблемима.

VOMA1
ВОМА – камион за испирање канализационе мреже

И поред наведеног до сада смо успешно извршили све поверене послове на одржавању атмосферске канализације и, мора се признати, она добро функционише осим у ванредним ситуацијама када за кратко време падне огромна количина падавина па се деси да на неким местима мрежа није у стању да одједном прими огромне количине атмосферских вода због чега дође до њеног задржавања на површини, као што је било у два наврата у протеклих неколико дана, али ни у приближним количинама као што смо имали прилике да видимо у Новом саду или Београду након сличних падавина када су поједине улице и пролази били потпуно прекривени водом. Када се и деси да остане воде на јавним површинама због запушености решетака или саме атмосферске канализације, наше екипе одмах излазе на терен, реагују и брзо отклањају настали проблем.

SLIKA RESETKE
Каналска решетка атмосферске канализационе мреже

Када се укаже прилика раде се и превентивна чишћења решетки и чишћења атмосферске канализације, али морамо да подсетимо да у граду има неколико хиљада решетки и да је немогуће постићи да у сваком тренутку све буду очишћене. Зато и позивамо грађане да и сами пријаве уколико уоче да су неке решетке запушене, али и позивамо неодговорне појединце да не користе шахтове и решетке за бацање вишка ствари и ђубрета што је на жалост честа појава, а што неминовно доводи до проблема и загушења.

Подсећамо становнике насељених места да према одлуци Скупштине града Зрењанина члан 23. Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода да су у обавези да уличне отворене канале за одвођење атмосферских вода и пропусте од тврдог материјала редовно чисте, косе траву и предузимају одговарајуће мере за нормално функционисање канала.

ПРИЛОГ РТВ САНТОС НА ОВУ ТЕМУ ОБЈАВЉЕН У ЊИХОВОЈ ИНФОРМАТИВНОЈ ЕМИСИЈИ „ДАН“ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ .

фото: ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •