ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ДЕО РАЧУНА ЗА ЈАНУАР СА ШТАМПАРСКОМ ГРЕШКОМ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Почела подела јануарских рачуна. Задуживање на рачунима аконтативно или на основу јављеног стања. Рачуни за кориснике у колективном становању са штампарском грешком. Досадашњи самочитачи добијају прве рачуне.

Првог фебруара почела је подела рачуна у граду за услуге ЈКП „Водовод и канализација“ за јануар месец 2018. године и планирано је да се она заврши до 9. фебруара, а за насељена места рачуни су достављени Пошти ради даље дистрибуције рачуна на адресе корисника.

На рачунима за кориснике у колективном становању и у малим кућним саветима дошло је до грешке током штампања и то у заглављу рачуна у делу који се односи на годину издавања рачуна (ЈАНУАР/2017 уместо 2018. године), и на месец обрачуна стања водомера (од 01.04.2017. до 01.05.2017. уместо 01.01.2018. до 01.02.2018. године). Напомињемо да су грешке техничке природе и да корисници слободно могу да изврше уплату рачуна јер је обрачун на рачуну тачан, а на основу позива на број уплата ће бити књижена за јануар 2018. године.

Означена места са штампарским грешкама на рачуну за јануар код корисника који живе у објектима колективног становања

Исправљени нови рачуни за поменуте кориснике су већ у штампи и у наредним данима биће им достављени на кућне адресе са обавештењем на полеђини рачуна о насталој грешци током самог штампања. Наглашавамо да ће обрачуната кубикажа на исправљеном рачуну бити иста као на рачуну са штампарском грешком, а самим тим и укупни фактурисани износ за услуге нашег предузећа, па је потребно извршити уплату по само ЈЕДНОМ од два достављена рачуна.

Рачуни за јануар месец биће достављени и на адресе 4200 досадашњих самочитача. Сви досадашњи самочитачи који су пријавили стање водомера фактурисани су на основу јављеног стања, док самочитачи који то нису учинили на рачунима имају само накнаду фиксни део за прикључак, а аконтативно ће бити задужени на рачуну за фебруар месец.

Сви досадашњи самочитачи који нису до 20. јануара извршили комплетну уплату за период док су били самочитачи то могу учинити само тако што ће након добијања рачуна за јануар очитати стање свог водомера и у канцеларији Службе наплате у згради ЈКП „Водовод и канализација“ пријавити стање на основу ког ће им одмах бити издат нови рачун за јануар месец, или да у периоду од 20. до 25. фебруара очитају тренутно стање водомера и то стање јаве предузећу да би им било фактурисано на рачуну за фебруар месец.

Иначе, на рачунима за јануар месец корисници су задуживани аконтативно, на основу просечне потрошње у претходном периоду, или на основу јављеног стања. Прво овогодишње очитавање водомера планирано је,  уколико то буду дозвољавали временски услови, почетком марта месеца.

Сви корисници који желе да на рачуну за фебруар буду задужени на основу стварно утрошеног стања, а не аконтативно на основу потрошње у претходном периоду, потребно је да очитају своје водомере између 20.02 и 25.02. и стање својих водомера јаве најкасније до 25. фебруара позивом на један од три телефона: 535-773, 530-344 или 593-003, слањем смс поруке на 064/8116099 или мејла на sluzba.ocitavanja@vikzr.rs .

Рекламације на рачун за јануар месец корисници могу поднети најкасније до 20.02.2018. године, а рекламације поднете након тог датума неће се разматрати и одбациће се као неблаговремене.

Корисници могу рекламацију поднети лично на шалтеру 1 у приземљу зграде предузећа у Петефијевој 3 у Зрењанину, послати поштом на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијева 3, 23000 Зрењанин са назнаком РЕКЛАМАЦИЈА – СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА, или мејлом на info@vikzr.rs .

Код рекламација послатих поштом или мејлом, као и код пријаве стања водомера, обавезно је да корисници наведу име и презиме, адресу и контакт телефон.

За све потребне информације корисницима је на располагању бесплатна корисничка инфо линија 0800/024-023 (радним данима од 7 до 15 часова).

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •