ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РАД ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЗРЕЊАНИН У 2023. ГОДИНИ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Рад ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин у 2023. години, поред редовних активности на одржавању, обележили су бројни инфраструктурни радови на водоводној и канализационој мрежи, као и реализација пројеката од стратешког значаја за Град Зрењанин.

Изградња нове водоводне мреже на потезу Карађорђев трг (фото: ВИК ЗР)

У оквиру Прве фазе реконструкције водоводне мреже у Зрењанину, која обухвата замену 20 км водоводних цеви старијих од 50 година и још толико прикључака у пет градских насеља, ове године завршени су радови на потезу Карађорђев трг, при крају су у Малој Америци и започети су радови у Центру. Претходно су радови завршени у насељима Ружа Шулман и Шумица.

Завршена је изградња 17 мерних места на водоводној мрежи за даљинско праћење и контролу протока и губитака воде у мрежи и забележени су први резултати мониторинга.

Радови на изградњи мерних места на градској водоводној мрежи (фото: ВИК ЗР)

Избушено је 7 нових бунара на изворишту у граду у оквиру нове треће линије бунара и настављени су радови на потпуној аутоматизацији изворишта чиме је унапређен систем водоснабдевања. Резултати планског вишегодишњег улагање у извориште показали су се током овогодишњих тропских таласа врућина када је систем стабилно функционисао и када су обезбеђене довољне количине воде за рационалне потребе корисника.

Током целог лета обезбеђена је цистерна са пијаћом водом на Тргу Слободе.

Санирано је више од десет критичних тачака на атмосферској канализационој мрежи (код Суда, Медицинске школе, на магистрали, у улици 9. маја…) чиме су отклоњени проблеми који су доводили до задржавања атмосферских падавина на путним и зеленим површинама и тротоарима након обилнијих падавина. Редовно је вршено испирање атмосферске мреже и чишћење сливних решетки.

Радови на атмосферској канализационој мрежи на магистрали (фото: ВИК ЗР)

Крајем децембра пристигло је ново специјализовано возило за одгушења на канализационој мрежи (ВОМА), постојећа два су сервисирана, па ће први пут у историји предузеће на располагању имати три таква возила за интервенције на фекалној и атмосферској канализационој мрежи.

Куповином новог специјализованог возила за одгушења на канализационој мрежи, предузеће ће први пут у историји располагати са три возила тога типа (фото: ВИК ЗР)

Израђена је техничка документација и започети припремни радови за аутоматизацију изворишта у насељеним местима, вршена је репарација бунара и унапређење постојеће електро и машинске опреме на извориштима, а у Орловату је извршена потпуна репарација водоторња.

У оквиру репарације водоторња у Орловату извршено је и фарбање стуба водоторња (фото: ВИК ЗР)

Настављена је изградња фекалне канализационе мреже у насељеним местима Елемир, Клек и Лазарево. Урађена је техничка документација за изградњу канализације у Арадцу и Перлезу.

Изградња фекалне канализационе мреже у Елемиру (фото: ВИК ЗР)

Успешно су и у најкраћем року саниране све хаварије на водоводној мрежи и отклоњена загушења на канализационој мрежи у граду и насељеним местима.

Спровели смо још једно годишње испитивање задовољства корисника нашим услугама, сви канали комуникације са корисницима су добро функционисали тако да је у року решена већина рекламација и захтева корисника који су током године пристигли.

Успешно су саниране све хаварије на водоводној и канализационој мрежи у граду и насељеним местима (фото: ВИК ЗР)

У години пред нама очекује нас завршетак реализације пројекта пречишћавања питке воде, почетак изградње централног пречишћивача отпадних вода, завршетак реализације Прве фазе реконструкције градске водоводне мреже, наставак изградње канализације у насељеним местима, као и бројни радови и активности које имају за циљ бољи квалитет наших услуга и веће задовољство наших корисника.

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

ПОПУНИТЕ АНКЕТУ – ОВДЕ

Прочитајте још:

БОНУС ВИДЕО
ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГАМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ (РТВ САНТОС)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •