ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

КАРАЂОРЂЕВ ТРГ – ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА НОВУ ВОДОВОДНУ МРЕЖУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Након завршетка радова на реконструкцији 3,6 км уличне водоводне мреже на потезу Карађорђев трг, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин започело је радове на изградњи 3,5 км прикључака који воде од нове водоводне мреже до шахтова објеката корисника.

Радови на изградњи прикључака за повезивање објеката на нову водоводну мрежу (фото: ВИК ЗР)

У оквиру Прве фазе реконструкције градске водоводне мреже која обухвата замену око 20 км цеви старијих од 50 година у 5 градских насеља, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је завршило ове године започете радове на потезу Карађорђев трг у улицама: Карађорђев трг, Париске комуне, Чонтикарска и делу Топличине.

Завршени су радови на постављању 3,6 км нове водоводне мреже на потезу Карађорђев трг (фото: ВИК ЗР)

Радови су обухватали изградњу 3,6 км нове водоводне мреже од полиетиленских цеви, уградњу секционих затварача на краковима мреже, што ће омогућити да у будућности приликом интервенција не долази до искључења комплетног насеља већ само оног дела у непосредној близини места квара, као и уградњу подземних хидраната за ефикасније испирање водоводне мреже и за гашење могућих пожара.

Копање канала за постављање цеви водоводног прукључка (фото: ВИК ЗР)

Сада су у току радови на изградњи 3,5 км водоводних прикључака за око 600 објеката на потезу Карађорђев трг, који воде од новоизграђене водоводне мреже до шахтова корисника, а који обухватају постављање нове водоводне цеви прикључка и спајање исте на улични вод и на унутрашњу мрежу корисника у водоводном шахту.

Подбушивање тротоара за пролазак цеви водоводног прикључка до шахта објекта корисника (фото: ВИК ЗР)

Тренутно се радови на изградњи прикључака врше на десној страни улице Карађорђев трг, посматрана из правца који води ка магистрали, и  позивамо кориснике да омогуће улазак у дворишта радницима ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин и приступ водоводним шахтовима, као и да очисте шахтове од свега што би отежало или онемогућило повезивање новог водоводног прикључка на мрежу корисника.

Битно је нагласити да током радова на изградњи прикључака може доћи до повремених краћих прекида водоснабдевања.

До сада је изградња прикључака завршена у Топличиној и Чонтикарској улици, а преостали су радови у улици Париске комуне.

Иако је рок за завршетак свих поменутих радова крај фебруара наредне године, уколико временске прилике буду повољне очекујемо да ће исти бити завршени до краја ове године.

Након завршетка изградње прикључака у свим улицама нова мрежа ће бити пуштена у рад, а након њеног тестирања и када стручне службе процене да то неће угрозити безбедност новопостављених цеви уследиће и враћање раскопаних путних, колских и других површина у првобитно стање.

Уградња цеви водоводног прикључка која води од новоизграђене водоводне мреже до шахта објекта корисника (фото: ВИК ЗР)

У оквиру Прве фазе реконструкције водоводне мреже радови се, паралелно са овим, одвијају и у Малој Америци где је завршено постављање 6,4 км нове водоводне мреже и где је у току изградња око 8 км прикључака за око 600 објеката,  а до сада су комплетни радови завршени у насељима Ружа Шулман и Шумица и остало је да се спроведу у Центру.

Заменом цеви значајно ће се унапредити систем водоснабдевања – елиминисаће се губици воде у мрежи и могућност деградације воде током проласка кроз исту, елиминисаће се кварови на мрежи и обезбедиће се довољне количине воде стабилног притиска.

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

Прочитајте још:

БОНУС ВИДЕО
РАДОВИ „ВОДОВОДА“ ТОКОМ ЛЕТА (РТВ „САНТОС“)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •