ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

НАСТАВЉЕНИ РАДОВИ НА ПРЕЧИШЋИВАЧУ ВОДЕ, ПРИСТИГЛА И ОПРЕМА ЗА ЈОНСКУ ИЗМЕНУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Чим су то временски услови дозволили, грађевински радови на изградњи постројења за пречишћавање питке воде настављени су пуним интензитетом.

2

1
Челична конструкција је пристизала и монтирана и на минус 11 степени

 

Иначе, остали радови су се одвијали и док је температура била неколико степени испод нуле. Пристизала је челична конструкција за монтажу хала за смештај опреме и радило се на њеном постављању, као и на монтажи зидних и кровних панела објекта. У току јучерашњег дана завршени су радови на монтажи хале за смештај опреме за ултрафилтрацију и реверзну осмозу, као и радови на осветљењу унутар хале. У наредним данима почеће и монтирање опреме која се налази у хали.

5
Завршени су комплетни радови на монтирању хале за смештај опреме за ултрафилтрацију и реверзну осмозу

 

У склопу базена за пријем сирове воде, уз помоћ данских стручњака, монтиран је део опреме предтретмана воде, а непосредно уз сам базен завршени су земљани и започети бетонски радови на изради пет танкова у којима ће се налазити резервоари за смештај хемије која се користи у процесу пречишћавања воде. Чим је температура прешла пети подеок, што је био услов, започети су а јуче и завршени радови на хидроизолацији унутрашњих зидова базена сирове воде.

1
Радови на изради танкова за смештај хемије који ће се налазити поред базена за сирову воду

 

Почели су и грађевински радови на објекту за привремени смештај отпадног муља који настаје као остатак током процеса пречишћавања воде.

4
Започети радови на објекту за привремени смештај отпадног муља

 

Допремљен је и на плочу будућег објекта за јонску измену смештен део опреме јоноизмењивача, а започети су радови на постављању челичне конструкције поменутог објекта.

2

3
Пристигли део опреме за јонску измену постављен је на плочу будућег објекта чије је монтирање започето

 

На објекту за смештај пумпи које регулишу хидраулично кретање воде унутар постројења и потискују воду у градску водоводну мрежу завршени су, минусом прекинути, радови на крову и кровној покривци објекта и тренутно се врши постављање спољне изолације објекта, чиме ће се завршити грађевински радови на овом објекту.

7

6
Завршена је кровна конструкција и тренутно се ради изолација на објекту за смештај пумпи

 

Почела је и проба водоиздрживости базена питке воде. Завршена је проба прве, од две, коморе базена. Данас почиње пуњење друге коморе водом и праћење њене водоиздрживости.

Подсећамо, и даље се сви радови могу уживо пратити преко линкова на сајту града Зрењанина и то путем две камере које су инсталиране на градилишту постројења за пречишћавање питке воде.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •