ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РАДОВИ „ВОДОВОДА“ ТОКОМ ЛЕТА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Током лета ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин извршилo је бројне радове на водоводној, фекалној и атмосферској канализационој мрежи и на извориштима у граду и насељеним местима, а све у циљу побољшања система водоснабдевања и прикупљања и одвођења фекалних и атмосферских отпадних вода.

Поред редовних активности на одржавању изворишта у граду и насељеним местима, санацији кварова и испирању водоводне мреже, ЈКП „Водовод и канализација“ је током лета наставилo и инфраструктурне радове на унапређењу система водоснабдевања.

Радови ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин на реконструкцији водоводне мреже на Карађорђевом тргу (фото: ВИК ЗР)

У оквиру прве фазе реконструкције водоводне мреже, која обухвата замену око 20 километара водоводне мреже у 5 градских насеља, јуна месеца започети су радови на реконструкцији 6,4 км водоводне мреже у насељу Мала Америка и до сада је завршено око 80 посто радова. Радови су настављени и на потезу Карађорђев трг, где је планирана замена 3,6 км водоводне мреже, и они су у завршној фази. Поред замене водоводне мреже, радови обухватају и изградњу водоводних прикључака за све објекте, уградњу секционих затварача на мрежи, припадајућих шахтова, као и подземних хидраната за испирање водоводне мреже и гашење пожара. До сада су завршени радови у насељу Ружа Шулман и Шумица, а до краја године почеће и у Центру.

Реконструкција водоводне мреже у насељу Мала Америка (фото: ВИК ЗР)

У циљу унапређења водоснабдевања изграђено је и 17 мерних места на градској мрежи за мерење протока и детектовање губитака који су током лета повезани на СКАДА систем за даљинско праћење и прикупљање података и пуштени у рад.

Изградња мерних места на водоводној мрежи (фото: ВИК ЗР)

Извршени су и радови на бушењу нових бунара на изворишту у граду у оквиру формирања треће линије бунара и настављени радови на потпуној аутоматизацији изворишта СКАДА системом. Захваљујући константним вишегодишњим улагањима у унапређење система на изворишту, водоснабдевање је током лета и таласа тропских врућина било стабилно и одвијало се без већих проблема.

Током лета је на Тргу слободе била постављена цистерна са пијаћом водом коју је Град Зрењанин поверио на управљање ЈКП „Водовод и канализација“.

Током лета на Тргу слободе била је постављена цистерна са пијаћом водом (фото: ВИК ЗР)

У јуну месецу, враћањем јавних површина у првобитно стање, завршена је изградња још једног дела фекалне канализационе мреже у Елемиру, а непосредно пре тога и у насељеном месту Лазарево. Захваљујући доброј сарадњи са Градом Зрењанином до сада је изграђено око 100 километара фекалне канализационе мреже са припадајућим црпним станицама која је у употреби у Клеку, Елемиру, Ечки, Меленцима и Стајићеву, а коју одржава наше предузеће. Почетком септембра почела је изградња нове деонице фекалне канализационе мреже у Елемиру, а до краја године наставиће се радови и у Лазареву и Клеку.

Настављени радови на изградњи канализационе мреже у Елемиру (фото: ВИК ЗР)

У Зрењанину, који је у потпуности покривен фекалном канализационом мрежом у дужини од 300 км, током лета извршена је санација три веће хаварије на мрежи – у Париским комунама и код Жутог моста у Змај Јовиној, као и на Берберском где је санацијом хаварије и унапређењем постојећег система омогућено да се и објекти у улици Миливоја Тошкова прикључе на мрежу.

Санација хаварије на фекалној канализационој мрежи (фото: ВИК ЗР)

Поред редовног одржавања атмосферске канализационе мреже које обухвата испирање исте и чишћење сливних решетки, током лета извршени су радови на санацији хаварија и отклањању узрока задржавања атмосферских вода након обилнијих падавина на путним, пешачким и зеленим површинама и то на више локација у граду: на углу улица Цара Душана и магистрале, код зграде Суда, код Медицинске школе, код предшколске установе у улици 9. маја, као и у насељу Д2. Овим радовима унапређено је функционисање атмосферске канализационе мреже, спречено задржавање атмосферских вода и омогућено несметано кретање моторних возила, бициклиста и пешака на поменутим локацијама.

Радови на редовном одржавању атмосферске канализационе мреже (фото: ВИК ЗР)

Људство и механизација ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин више дана је непрекидно било ангажовано на санирању последица невремена које је крајем јула месеца погодило наш град.

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin

Прочитајте још:

БОНУС ВИДЕО
ПОСЛЕДЊЕ ОВОГОДИШЊЕ ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА У ГРАДУ (РТВ САНТОС)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •