ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПОЧЕЛА РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ДЕЛУ НАСЕЉА ШУМИЦА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Заменом постојеће водоводне мреже у Призренској улици почињу радови на реконструкцији водоводне мреже у делу насеља Шумица, чиме се наставља реализација пројекта „Прва фазе реконструкције водоводне мреже у граду“.

Радовима на замени водоводне мреже у делу насеља Шумица наставља се реализација Прве фазе реконструкције водоводне мреже у граду (фото: ВИК ЗР)

У понедељак 11. јула ЈКП „Водовод и канализација“ започело је радове на замени постојеће водоводне мреже новом  у Призренској улици у градском насељу Шумица.

Поменути радови представљају почетак реконструкције водоводне мреже у делу насеља Шумица у оквиру које ће бити изграђено око 3,5 километара нове водоводне мреже и то у 7 улица: Призренска (од Првомајске до Топличине), Топличина (од Гомекса до 6. маја), 6. маја (од Топличине до Стрелишне), Лозничка (од Топличине до Шабачке), Шабачка, Ваљевска и Стрелишна (од Призренске до 6.маја).

Реконструкција водоводне мреже изводи се у Призренској улици, а планирана је у још 6 улица у насељу Шумица (фото: ВИК ЗР)

Поред 3,5 км нове водоводне мреже од полиетиленских цеви у насељу Шумица биће замењено и око 5 км водоводних прикључака, који воде од главног уличног вода до шахтова корисника, за нешто више од 300 објеката.

У насељу Шумица биће замењено око 3,5 км водоводне мреже и око 5 км водоводних прикључака за преко 300 објеката (фото: ВИК ЗР)

Такође, биће уграђени секциони затварачи на краковима мреже што ће омогућити да у будућности приликом интервенција не долази до искључења комплетног насеља, већ само оног дела у непосредној близини квара, као и више од 20 подземних хидраната за ефикасније испирање водоводне мреже и за гашење могућих пожара.

Реконструкција водоводне мреже обухвата и постављање секционих затварача на мрежи, као и изградњу више од 20 подземних хидраната (фото: ВИК ЗР)

Заменом цеви које су старе више од 50 година значајно ће се унапредити систем водоснабдевања – елиминисаће се губици воде у мрежи и могућност деградације воде током проласка кроз исту, и обезбедиће се довољне количине воде стабилног притиска у мрежи.

Заменом цеви старијих од 50 година значајно ће се унапредити систем водоснабдевања (фото: ВИК ЗР)

Овим радовима се наставља реализација пројекта „Прва фаза реконструкције водоводне мреже у граду“, која поред насеља Ружа Шулман где је изграђено 2,5 км нове водоводне мреже, обухвата и замену водоводне мреже у још четири градска насеља Шумица, Карађорђев трг, Центар и Мала Америка у укупној дужини од 19 километара.

Радове изводи ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, а средства је обезбедила Канцеларија за управљање јавним улагањима (фото: ВИК ЗР)

Средства за радове у Шумици и преостала три насеља, као и за изградњу 17 мерних места на водоводној мрежи за даљинско мерење протока и детекцију губитака у мрежи, у износу од 425 милиона динара обезбедила је Канцеларија за управљање јавним улагањима, а на основу заједничког аплицирања Града Зрењанина и ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.

Траса ископа обележена је саобраћајном сигнализацијом, а отворена места ископа ограђена су сигналном траком (фото: ВИК ЗР)

Планирано је да радови у Призренској улици трају 30 радних дана, а на којој локацији ће по завршетку истих уследити наставак радова јавност ће благовремено бити обавештена.

ЈКП „Водовод и канализација“ апелује на становнике Призренске улице да током извођења радова моторна возила не паркирају у близини ископа како би се исти несметано одвијали.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin 

БОНУС ВИДЕО
РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У ДЕЛУ ШУМИЦЕ

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •