ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РУЖЕ ШУЛМАН – ПРВО НАСЕЉЕ У ГРАДУ СА НОВОМ ВОДОВОДНОМ МРЕЖОМ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Руже Шулман је прво насеље у граду које је, у склопу Прве фазе реконструкције градске водоводне мреже, комплетно покривено новом водоводном мрежом. Новом мрежом повећава се квалитет водоснабдевања – елеминишу се кварови на мрежи као и могућност деградације воде током проласка кроз исту и обезбеђује се проток довољне количине воде стабилног притиска. Ускоро ће започети радови на замени водоводне мреже и у другим градским насељима.

Насеље Руже Шулман је прво у граду покривено у целости новом водоводном мрежом (фото: ВИК ЗР)

Грађевински радови на реконструкцији водоводне мреже у насељу Руже Шулман су завршени, па је ово насеље прво у граду које је комплетно покривено новом водоводном мрежом.

Поменути радови извршени су оквиру Прве фазе реконструкције градске водоводне мреже, за коју је пројектну документацију припремило ЈКП „Водовод и канализација, а средства за њихову реализацију у висини од 60,7 милиона динара обезбедили су Град Зрењанин и АП Војводина.

Постављена је нова водоводна мрежа од полиетиленских цеви високе густине у дужини од 2,5 километара, као и 36 нових бетонских шахтова са поклопцима у којима су измештени водомери из објеката, сви шахтови на зеленим површинама су завршени, а изграђено је и 10 подземних хидраната чиме се повећава безбедност објеката и повећава број места за испирање водоводне мреже.

Сви објекти, укупно њих 48, прикључено је на нову водоводну мрежу и снабдевају се водом из исте. Новоизграђена водоводна мрежа је, пре прикључења објеката на исту, у два наврата испрана, дезинфикована и пуњена како би се извршило њено тестирање. Вршене анализе показују да нема деградације воде након проласка кроз нову мрежу.

Сваки прикључак на мрежи има свој вентил, као и сваки крак водоводне мреже, што ће условити да у будућности приликом радова на мрежи не долази до искључења комплетног насеља, већ само оних делова у непосредној близини квара.

Сви објекти у насељу Ружа Шулман су прикључени на нову водоводну мрежу и снабдевају се водом из исте (фото: ВИК ЗР)

Радови на реконструкцији водоводне мреже у насељу Руже Шулман су од изузетног значаја из разлога што ће се заменом цеви које су старе више од 50 година унапредити систем водоснабдевања – елеминисати кварови на мрежи и могућност деградације воде током проласка кроз исту, обезбедиће се довољне количине воде стабилног притиска у мрежи, омогућиће се лакше очитавање водомера и приступ екипама предузећа при санацији квара.

У наредним данима извршиће се и прикључење свих кракова мреже на део новоизграђеног главног вода, након чега ће ЈКП „Водовод и канализација“ преузети одржавање новоизграђене мреже, а извођач радова завршити започете радове на враћању јавних површина, путних и зелених, у првобитно стање.

Град Зрењанин је обезбедио средства за наставак реализације Прве фазе реконструкције водоводне мреже, тако да ће убрзо започети радови на замени водоводне мреже и у другим градским насељима.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin 

БОНУС ВИДЕО
САНИРАНА ХАВАРИЈА НА АТМОСФЕРСКОЈ КАНАЛИЗАЦИЈИ КОД НАДВОЖЊАКА (КТВ)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •