ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ИЗГРАДЊА МЕРНИХ МЕСТА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У циљу обнове и унапређења водоводне инфраструктуре у граду обезбеђена су средства од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима за постављање 17 мерних места у оквиру градске водоводне мреже и реконструкцију исте у четири градска насеља: Мала Америка, Центар, део Шумице и Карађорђев трг.

Радови ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин на изградњи мерног места у Панчевачкој улици (фото: ВИК ЗР)

Стручне службе ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин и Града Зрењанина припремиле су обимну техничку документацију и аплицирали код Канцеларије за управљање јавним улагањима (КУЈУ) за средства којима би се у значајној мери обновила и унапредила водоводна инфраструктура у граду.

У плану је изградња 17 мерних места на градској водоводној мрежи (фото: ВИК ЗР)

КУЈУ је определила потребна средства у износу од  425 милиона динара за постављање 17 мерних места на водоводној мрежи у граду и реконструкцију водоводне мреже у четири градска насеља где је иста старија од 50 година: у Малој Америци (6,2 км), Центру (3,9 км), делу Шумице (3,5 км) и Карађорђевом тргу (3 км). Планирано је да ови радови буду завршени у наредне 2 године.

Мерењем протока на мерним местима детектоваће се технички губици воде у систему (фото: ВИК ЗР)

Поменута градска насеља са насељем Руже Шулман, где је већ извршена замена 2,5 км мреже, чине пројекат Прве фазе реконструкције водоводне мреже у граду током које ће бити замењено око 19 км примарне водоводне мреже и још око 4 км водоводних прикључака.

Првом фазом реконструкције водоводне мреже у граду замениће се око 19 км примарне мреже и око 4 км водоводних прикључака (фото: ВИК ЗР)

Први корак у унапређењу водоводне инфраструктуре је изградња 17 мерних места на водоводној мрежи, који ће бити покривени СКАДА системом за прикупљање и пренос података, има за циљ да се формира телеметријски систем водоводне мреже јер се истим стварају услови да се мерењем количине протока евидентирају технички губици воде у појединим зонама града и на тај начин планирају даље реконструкције водоводне мреже како би ти губици били елиминисани.

Смањењем губитака у мрежи повећава се количина воде у истој и омогућавају се значајне уштеде средстава (фото: ВИК ЗР)

Смањењем техничких губитака повећава се количина расположиве воде у систему, а што посредно утиче и на притисак воде у мрежи. ЈКП „Водовод и канализација“ техничке губитке воде приликом њене дистрибуције до крајњих потрошача не наплаћује од истих већ само сноси те трошкове, па ће се смањењем губитака уштедети значајна материјална средства која ће се преусмерити на инфраструктурне радове и машине и опрему како би се додатно унапредио систем пружања услуга.

Ускоро крећу радови на реконструкцији водоводне мреже у делу насеља Шумица и на Карађорђевом тргу (фото: ВИК ЗР)

Други корак у унапређењу водоводне инфраструктуре је обнова постојеће мреже, односно поменута реконструкција исте. Новом мрежом обезбеђује се квалитетније водоснабдевање – елиминише се могућност деградације воде у мрежи, обезбеђују се довољне количине воде стабилног притиска, елиминишу се губици и кварови на мрежи што омогућује значајне уштеде предузећу и већ поменуто преусмеравање средстава на побољшање пружања услуге.

Мерно место у изградњи у Панчевачкој улици (фото: ВИК ЗР)
Мерно место у изградњи код надвожњака на Багљашу (фото: ВИК ЗР)

У току је изградња два мерна места, у Панчевачкој улици у близини пруге и на Багљашу код надвожњака, а ускоро се настављају и радови на реконструкцији градске водоводне мреже и то у делу Шумице и на Карађорђевом тргу.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin 

БОНУС ВИДЕО
ЗАВРШНЕ АКТИВНОСТИ У НАСЕЉУ РУЖЕ ШУЛМАН (КТВ)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •