„ВОДОВОД“ ПОНОВО ИСПОСТАВЉА РАЧУНЕ ЗА СВОЈЕ УСЛУГЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

После једанаест година ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин поново испоставља рачуне за своје услуге .

Од првог јануара 2017. године ЈКП „Зрењанинска обједињена наплата“ не испоставља рачуне и не врши наплату корисницима услуга јавних предузећа, већ су ти послови враћени јавним предузећима, која ће убудуће, свако за своје услуге испостављати посебне рачуне и вршити наплату истих.

racun
Рачун за услуге ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

У току јучерашњег дана, поново после једанаест година, колико је функционисала обједињена наплата, ЈКП „Водовод и канализација“ почело је поделу јануарских рачуна на којима ће се наћи само услуге које врши наше предузеће.

На јануарском рачуну налазе се следеће ставке: накнада за воду, накнада за канализацију, накнада за ВПО и фиксни део за прикључак.

Битно је напоменути да се са рачунањем дуговања према ЈКП „Водовод и канализација“ креће од првог јануара ове године, када нам је враћена ингеренција да вршимо наплату наших услуга, и зато је на свим рачунима износ дуговања на дан 01.02.2017. године нула динара. То не значи да су дуговања из претходног периода избрисана, већ је то из разлога што је за наплату заосталих дуговања до првог јануара ове године и даље задужено предузеће које је до тог дана и вршило наплату услуга, односно Зрењанинска обједињена наплата.

Договором између ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Чистоћа и зеленило“, чије су се услуге налазиле на обједињеном рачуну, а које сада издају сопствене рачуне, а све у циљу да се корисницима омогући да на што лакши и јефтинији начин изврше плаћање рачуна, задржаће се у функцији сва наплатна места која су функционисала у систему обједињене наплате, а сама наплата рачуна биће вршена без плаћања провизије.

Дакле, на истим шалтерима где су до сада корисници плаћали обједињени рачун, моћи ће да плате рачуне оба јавна предузећа, и Водовода и Чистоће.

Рачун са услугама ЈКП „Водовод и канализација“ корисници могу, без провизије, платити радним данима на следећим наплатним местима:

 1. Петефијева бр.3 (зграда „Водовода“) – рад са странкама до 13:30 часова
 2. Гимназијска бр.16 – рад са странкама до 13:30 часова
 3. Бригадира Ристића бб – рад са странкама до 13:30 часова4
 4. Раде Кончара бр.10 – рад са странкама до 13:30 часова
 5. Марка Орешковића бб (Леснина)   Рад са странкама до 18:00 часова
 6. Булевар Вељка Влаховића (МЗ Соња Маринковић) – рад са странкама до 18:00 часова (суботом: 07 – 12ч)
 7. Београдска бр.17 (зграда „Чистоће“) – рад са странкама до 13:30 часова
 8. Краља Александра Првог Карађорђевића бр.43 – рад са странкама до 13:30 часова

Подсећамо кориснике да све евентуалне рекламације на испостављен рачун за извршене услуге ЈКП „Водовод и канализација“ могу доставити писаним путем предузећу најкасније до 20-тог у месецу.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •