ОДЛУКА НАРУЧИОЦА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈН 2/2017

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Одлуку наручиоца у поступку јавне набавке ЈН 02/2017 „Набавка хлора Na-хипохлорид и гасни хлор (Cl2)“  можете погледати на Порталу јавних набавки .

javne nabavke
Насловна страна „Портал јавних набавки“

 

Фото: http://portal.ujn.gov.rs/

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

O autoru

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •