ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

КАНАЛИЗАЦИЈА – ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ДОБИЈАЊЕ УСЛОВА У ИСТОМ ДАНУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У току прошле недеље у Клеку, Ечки, Елемиру и Меленцима, дакле у оним насељеним местима где постоје технички услови за прикључење на канализацију, радници ЈКП „Водовод и канализација“ су поделили обавештења о прикључењу на канализациону мрежу и то у складу са Одлуком о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода коју је усвојила Скупштина града Зрењанина и која предвиђа да су грађани у обавези да у року од 30 дана од добијања обавештења поднесу захтев за прикључење на канализациону мрежу, прикључе се на исту и након тога у року од 60 дана ван употребе ставе септичке јаме.

ЈКП „Водовод и канализација“ у жељи да изађе у сусрет корисницима максимално је подједноставило процедуру подношења Захтева за прикључење на канализациону мрежу. Захтев, који се предаје на шалтеру предузећа у Петефијевој 3, треба да садржи: име и презиме, улицу и број, насељено место и шифру корисника која се налази на рачуну СОН-а, датум подношења и потпис подносиоца. Уз Захтев ОБАВЕЗНО се достављају копије личне карте и последњег рачуна СОН-а. Захтев се може преузети кликом ОВДЕ , oдштампати и попунити ручно, или ручно саставити по узору на приложени  Захтев.

ZGRADAVODOVODA

Предаја Захтева у згради „Водовода“ у Петефијевој бр.3

Пошто су у питању насељена места, да би смањили трошкове грађанима за превоз, Услови за прикључење ће бити издати на лицу места одмах по подношењу Захтева. Поред тога омогућили смо и да једна особа поднесе уредно попуњене Захтеве за више корисника и за њих преузме Услове. Свесни тешке материјалне ситуације, а и чињенице да су грађани учествовали у изградњи канализације, одлучили смо и да за све оне кориснике који испоштују рокове и Захтев поднесу у року од 30 дана од добијања обавештења не наплатимо таксу за издавање Услова за прикључење у износу од 1683,00 динара, док ће они који Захтев поднесу после тог рока бити у обавези да таксу плате.

Подсећамо, ЈКП „Водовод и канализација“ не наплаћује прикључак на канализациону мрежу, а обавеза корисника је да се након добијања Услова о свом трошку повеже на канализацију од свог објекта до канализационог шахта. У складу са Одлуком Скупштине града Зрењанина наплата услуге одвођења отпадних вода и одржавања мреже, која је урачуната у цену одвођења вода, почиње да се наплаћује по истеку 30 дана од достављања обавештења за све кориснике без обзира да ли су се прикључили на канализациону мрежу или нису.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •