ЈУЛСКИ РАЧУН СА НОВОМ ЦЕНОМ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Јулски рачун за услуге ЈКП „Водовод и канализација“ са новом ценом за отпадне воде. Прва корекција цене за отпадне воде још од 2014. године. У износ накнаде за канализацију поред услуге прикупљања и одвођења отпадних вода, урачунати су и трошкови одржавања канализационе мреже и пратећих објеката система.

На рачунима за јул обрачун накнаде за канализацију по новом ценовнику

На рачунима за јул месец корисници су за услугу одвођења отподних вода, односно за накнаду за канализацију, задужени на основу новог ценовника за отпадне воде који се примењује од 01.07.2018. године (цене свих накнада фактурисаних на рачуну за услуге ЈКП „Водовод и канализација погледајте ОВДЕ).

Градско веће града Зрењанина је 26.06.2018. године прихватило предлог предузећа за корекцију цена отпадне воде. Грађани ће убудуће услугу одвођења отпадних вода по м3  уместо 23,48 динара плаћати 33,03 динара, за привреду ће цена уместо 52,84 износити 67,59 динара, а за установе уместо 44,62 износити 57,08 динара без ПДВ-а.

Напомињемо да су у наведену цену накнаде за канализацију поред услуге прикупљања и одвођења отпадних вода, урачунати и трошкови одржавања канализационе мреже и пратећих објеката система.

Ово је прва корекција цена отпадне воде од 2014. године, када је цена увећана у односу на претходну за 5,5 посто (око један динар), а пре те промене цена отпаде воде није мењана дуги низ година.

Град Зрењанин је један од ретких градова у Србији који је у потпуности покривен канализационом мрежом, а интензивно се последњих година врши и изградња канализационе мреже и у неколико насељених места. Целокупна канализациона мрежа поверена је на одржавање ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.

 

Радови на санацији загушења канализационе мреже

Радови на санацији квара на канализационој мрежи

Предузеће одржава око 400 километара канализационе мреже у граду и насељеним местима, а цена материјала и опреме потребних за одржавање постојеће канализационе мреже, као и горива за рад потребне механизације и специјализованих возила је знатно виша од оне из периода последње корекције цена отпадних вода.

Специјализована возила за одгушење канализационе мреже (ВОМЕ) током интервенције

Наше предузеће одржава, мења оштећене и поломљене, ревизионе шахтове и сливничке решетке јавне канализације који се налазе на саобраћајној површини.

ЈКП „Водовод и канализација“ одржава шахтовску инфраструктуру на саобраћајној површини

ЈКП „Водовод и канализација“ данас располаже са више од 80 црпних станица, од којих се више од 40 налази на територији самог града. У протеклом временском периоду, наше предузеће је уложило значајна материјална средства у изградњу савремених аутоматизованих црпних станица, али и у опремање, модернизацију и ремонт постојећих црпних станица, од којих су поједине са опремом старом и 40 година, чиме је у великој мери побољшан систем прикупљања отпадних вода, а решени су и многобројни проблеми са изливањем истих. Поменуте активности одвијају се непрекидно, а наставиће се и већим интензитетом у наредном периоду. Црпне станице раде на електричну енергију, а опремање и аутоматизација истих значајно је повећала трошкове за електричну енергију чија је цена више пута повећавана у протеклом временском периоду.

За изградњу црпне станице „Центар“ Град је обезбедио 81,5 милиона, а „Водовод и канализација“ 10 милиона динара

Град Зрењанин тренутно нема постројење за пречишћавање отпадних вода. Проблем отпадних вода у будућности ће бити решен применом модела јавно приватног партнерства и изградњом централног пречистача отпадних вода града Зрењанина. До тада се све непречишћене отпадне воде испуштају у Александровачки канал, а потом у канал Бегеј, што за последицу има и плаћање накнаде ВПД „Воде Војводине“ за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода. Обрачуном од стране ВДП „Воде Војводине“ годишњи износ те накнаде је око 35 милиона динара.

Повећање цена, поред наведених фактора, обухвата и фактор раста цена на мало за период од последње корекције цена до данас.

Корекција цена омогућиће предузећу не само редовно одржавање и санацију кварова на постојећој канализационој мрежи, замену шахтовске инфраструктуре, и плаћање накнаде за „Воде Војводине“, већ и наставак интензивног осавремењавања постојећих црпних станица што ће резултирати испуњавању свих услова за несметано прикупљање и одвођење отпадних вода са територије града и насељених места.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем каналу: YouTube Info VIK Zrenjanin

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •