ПОЧЕЛА ИСКЉУЧЕЊА КОРИСНИКА У ГРАДУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Након поделе око 7,5 хиљада опомена корисницима који имају неизмирена дуговања за услуге нашег предузећа из 2016. и 2017. године, а која прелазе износ од 50 милиона динара, састављене су листе за искључења са водоводне мреже оних корисника који нису поступили по добијеним опоменама, односно нису измирили своја дуговања или нису потписали репрограм са предузећем о отплати дуга на рате, а све у складу са Законом који предвиђа да корисник може бити искључен са мреже уколико има два неплаћена рачуна.

Искључења са мреже су прво вршена у насељеним местима где је завршен први круг искључења, а од јуче екипе нашег предузећа врше искључења корисника и у граду.

Искључења се врше по дефинисаним реонима и налози за искључење су послати прво на адресе око 200 корисника који живе у објектима индивидуалног становања у реону Зеленог поља, око градског стадиона и у делу МЗ Доситеј Обрадовић, и првог дана искључено је десетак корисника.

Због корисника који нису дозволили искључење са мреже, у понедељак ће бити ангажована и механизација предузећа која ће заједно са радницима уз присуство комуналне полиције вршити искључења поменутих корисника директно са градске водоводне мреже, и ти корисници ће након измирења дуговања морати да плате и поновно прикључење на водоводну мрежу.

Искључења дужника ће у наредном периоду бити део редовних активности предузећа и зато овом приликом апелујемо на кориснике да измире своја дуговања или потпишу репрограм са предузећем и на тај начин избегну искључење, а и додатне трошкове поступка.

Наглашавамо да је став предузеће да желимо да избегнемо непопуларне мере као што су искључења са мреже и утужења, да из тих разлога и пружамо могућност потписивања репрограма дуга, али да исто тако морамо да заштитимо и интерес предузећа и оне кориснике који редовно измирују своје обавезе, а који су у већини.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •