ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ИСПИРАЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МУЖЉИ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У току ове недеље, односно у периоду од 28.08. до 01. 09.2017. године,  екипе ЈКП „Водовод и канализација“ вршиће испирање водоводне мреже у Мужљи, што ће бити треће овогодишње планско испирање мреже на територији овог приградског насеља.

У току преподневних часова,  док траје испирање мреже, постоји могућност да дође до мањег пада притиска у мрежи.

Eкипе ЈКП „Водовод и канализација“ на терену

Испирањем водоводне мреже  одржава се микробиолошка исправност воде, уклањају се микронечистоће из водоводних цеви и повећава бистрина воде, а након сваке веће хаварије избацују се механичке нечистоће из мреже.

Поред планског испирања мреже, спроводи се и испирање по пријави корисника. Уколико корисници уоче неке промене у карактеристикама воде то могу пријавити путем телефона диспечерске службе 023/534-097 и бесплатне корисничке инфо линије  0800 /024-023 и наше екипе ће извршити испирање мреже на пријављеној локацији.

У протеклом временском периоду наше предузеће уложило је значајне напоре и материјална средства у одржавање и ревитализацију хидраната преко којих се врши испирање водоводне мреже па је њихов број, у односу на период од пре годину дана, скоро удвостручен и тренутно располажемо са око 230 појединачних хидраната и 40 хидраната у склопу црпних станица.

Хидрант за испирање водоводне мреже

У једном периоду изградње града хидранти нису уношени у планове па се за велики број истих не зна тачна локација и из тог разлога позивамо грађане да уколико, у близини

својих објеката и на другим јавним површинама, уоче хидранте да о томе обавесте наше предузеће на већ поменуте бројеве телефона да би их ревитализовали и ставили у функцију.

На тај начин повећава се могућност још квалитетнијег испирања мреже али и укупна безбедност јер се хидранти користе и за гашење пожара.

Овом приликом се захваљујемо грађанима који су се одазвали нашем апелу и пријавили уочене хидранте о којима смо потом преузели бригу и ставили их у функцију.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •