ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ДОСТАВЉЕНИ РАЧУНИ ЗА ЈАНУАР МЕСЕЦ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

На адресе корисника услуга ЈКП „Водовод и канализација“ достављени рачуни за јануар месец. Рокламације се могу поднети до 20. фебруара.

До 12. фебруара на адресе корисника услуга ЈКП „Водовод и канализација“ у граду и насељеним местима су достављени рачуни за јануар месец.

У зимском периоду, од новембра до марта месеца, односно до првог редовног очитавања водомера, корисници широке потрошње се задужују аконтативно, тј. на основу своје досадашње просечне месечне потрошње, што је случај и на рачунима за јануар месец. Сви корисници који су до 25. јануара пријавили стање својих водомера задужени су на основу јављеног стања, а начин задужења назначен је на самом рачуну. Корисници из објеката колективног становања (кућни савети) задужени су на основу очитаног стања водомера.

Рачуни за јануар месец доспевају на наплату 20. фебруара, а без наплате провизије корисници рачуне могу платити на једном од девет наплатних места предузећа у граду.

Рекламације на рачун за јануар месец корисници могу поднети најкасније до 20. фебруара, а рекламације поднете након тог датума неће се разматрати и биће одбачене као неблаговремене.

Корисници рекламације могу поднети лично на шалтеру 1 у просторијама Корисничког центра у Петефијевој 3 у Зрењанину, послати поштом на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијева 3, 23101 Зрењанин са назнаком РЕКЛАМАЦИЈА – СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА, или мејлом на info@vikzr.rs .

Код рекламација послатих поштом или мејлом обавезно је да корисници наведу име и презиме, адресу и контакт телефон.

За све потребне информације корисницима је на располагању бесплатна корисничка инфо линија 0800/024-023 (радним данима од 7 до 15 часова).

Пријаву стања водомера корисници, који то желе, могу извршити у периоду од 2о-ог до 25-ог јануара у 12 часова, како би се јављено стање нашло на рачуну за фебруар месец.

Прочитајте још:

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •