ЗАШТИТИТЕ ВОДОМЕРЕ И УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОД СМРЗАВАЊА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У периоду смо године када су температуре често испод нуле, што може довести до смрзавања и озбиљних оштећења мерних уређаја и унутрашњих водоводних инсталација уколико се исти не заштите правовремено и на одговарајући начин, а самим тим и до прекида водоснабдевања у објектима.

vodomer-sajt
Заштитите водомере и унутрашње инсталације од смрзавања

Из тих разлога потребно је пре свега топлотно изоловати мерне уређаје односно водомере. Уколико је водомер постављен плитко или у подрумским просторијама потребно је поставити неки термоизолациони материјал као што су даске, стиропор или слама преко водомера, а битно је напоменути да само завијање водомера у крпе не представља довољну и сигурну заштиту. Водомери у прописано изграђеним шахтовима налазе се испод зоне смрзавања и уколико су поклопци шахтова адекватни не постоји могућност смрзавања истог.

Препоручујемо корисницима да провере да ли су поклопци на водоводним шахтовима добро затворени и да их не отварају на ниским температурама како не би дошло до смрзавања водомера и воде у цевима.

Треба повести рачуна и о водоводној инсталацији и превентивно извршити топлотну изолацију цеви у просторијама домаћинстава које се слабије или у опште не греју.

Дворишне чесме би требало искључити у овом периоду, а дворишне водоводне инсталације које воде до чесама, гаража и других нус просторија које се не греју требало би испразнити или превентивно и благовремено заштитити.

Посебну пажњу треба обратити на објекте у којима се периодично борави (викендице, празне куће..) и у којима у зимском периоду нема потрошње воде. Потребно је затворити воду, преконтролисати инсталације и водомере и испустити воду из инсталација како не би дошло до смрзавања и пуцања водомера и цеви.

Подсећамо да су корисници, према „Одлуци о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода“, у обавези да се старају о унутрашњим водоводним инсталацијама (од водомера ка објекту) и да спрече свако оштећење водомера. Из тог разлога корисници и сносе трошкове санације унутрашњих инсталацијa, али и замене водомера уколико дође до пуцања истог услед смрзавања.

Уколико ипак дође до пуцања водомера корисници треба да се обрате Служби наплате нашег предузећа на телефон 593-014 где ће добити све инструкције око процедуре замене оштећеног водомера.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •