ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

СЈАЈНИ РЕЗУЛТАТИ АНАЛИЗЕ ВОДЕ СА ПОСТРОЈЕЊА НАКОН ТРЕЋЕ ФАЗЕ ПРЕЧИШЋАВАЊА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Од компаније „Синертек“, инвеститора и извршиоца услуге пречишћавања питке воде за град Зрењанин, пристигли су најновији резултати анализе пречишћене воде са постројења.

 

Испитано функционисање опреме прве три фазе пречишћавања воде на постројењу – предтретман, ултрафилтрација и јоноизмењивач.

 

У питању су резултати анализе воде након тестирања опреме и треће фазе процеса пречишћавања воде у постројењу, односно након проласка воде кроз јоноизмењивач, коју је извршила акредитована лабораторија „Анахем“ из Београда.

Узорак пречишћене воде је узет са постројења 02. августа, а резултате анализе је лабораторија објавила 07. августа и они су сјајни, од 23 испитаних параметара 21 параметар је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће!

Најновији резултати показују да присуство арсена у води, због чије је повећане концентрације 2004. године забрањена за пиће вода из градског водовода, сведен на испод 1 микрограм по литри, док максимална дозвољена концентрација износи 10 микрограма по литри.

Вода је без мириса, дозвољене је боје и мутноће, а поред арсена у дозвољеним границама су и гвожђе, бор, нитрити, нитрати, сулфати, хлориди, флуориди, амонијум јон, као и остали параметри чији се резултати испитивања налазе у извештају лабораторије који објављујемо.

Резултати анализе воде са постројења које је извршила акредитована лабораторија „Анахем“ из Београда

 

Повећај садржај мангана, је према речима инвеститора, настао услед разграђивања хемикалије ХИП-а у предтретману због дугог стајања, јер су наручене веће количине за цео поступак пробног рада, али је тај проблем у међувремену отклоњен пристизањем нових количина ХИП-а.

Други параметар који није у дозвољеним границама је електропроводљивост, односно присуство соли, али су такви резултати били и очекивани јер се овај параметар решава реверзном осмозом која је последња фаза пречишћавања.

Према најави инвеститора, средином следеће недеље започеће и пробни рад опреме последње финалне фазе пречишћавања воде – реверзне осмозе, чиме ће целокупно постројење бити у функцији. У току је и испитивање опреме постројења за прикупљање муља који настаје у току поступка пречишћавања воде.

Пуштање воде са пречишћивача у градску водоводну мрежу уследиће након што акредитована лабораторија потврди да вода са пречишћивача у пуној функцији испуњава све параметре које прописује Правилник о хигијенској исправности  воде за пиће Републике Србије, а биће дозвољена за пиће када забрану уклони овлашћена инспекција. До тада ће и даље део пречишћене воде кружити унутар постројења за пречишћавање, а део бити испуштан у градску канализациону мрежу.

 

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •