ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ВРАЋАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ БИЋЕ ЗАВРШЕНО У РОКУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Због питања којима се грађани обраћају ЈКП „Водовод и канализација“, а која се односе на враћање инфрастуктуре (путне и оне на зеленим површинама) у насељу Руже Шулман у првобитно стање након завршетка радова на реконструкцији водоводне мреже у овом насељу желимо да укажемо на следеће чињенице и тиме отклонимо све дилеме:

Сви радови који се одвијају у оквиру реконструкције комплетне водоводне мреже у насељу Руже Шулман, старе више од 50 година, врше се плански и у задатим роковима. У потпуности су завршени грађевински радови на постављању 2,5 км нове водоводне мреже, изграђени су шахтови на зеленим површинама и испред сваког објекта, измештени су водомери из објеката у новоизграђене шахтове, постављено је 10 нових подземних хидраната,  уграђени су вентили за сваки објекат и за сваки крак водоводне мреже, свих 48 објеката је прикључено на нову водоводну мрежу, у два наврата је тестирана и дезинфикована мрежа и оно најважније сви објекти се снабдевају водом из нове мреже.

Једна од ограђених крајњих тачака кракова водоводне мреже које ће бити повезане на новоизграђени део главног вода (фото: ВИК ЗР)

Преостало је да се изврши праћење рада (мониторинг) новоизграђене мреже, које је у току, након тога повезивање крајњих тачака кракова водоводне мреже (у питању су ограђени ископи који су остали незатрпани) на новоизграђени део главног вода и враћање јавних површина, путних и зелених, у првобитно стање. Активности на повезивању кракова на главни вод и враћање инфраструктуре у првобитно стање требале су бити спроведене крајем ове недеље, али су због најаве обилних падавина одложене за крај наредне недеље, односно када се створе потребни временски услови. Иако одложене и те активности ће бити спроведене у оквиру задатих рокова.

Дакле, све активности се спроводе плански и биће реализоване у потпуности и у за то предвиђеном року.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин користи прилику да се захвали свим становницима овог насеља на стрпљењу и разумевању током неопходних вишесатних искључења која су била неопходна како би се свих 48 објеката прикључило на новоизграђену водоводну мрежу.

Прочитајте још:

Видео прилоге погледајте на нашем YouTube каналу – Vodovod i kanalizacija Zrenjanin 

БОНУС ВИДЕО
ЗАВРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ У МАРКА ОРЕШКОВИЋА (РТВ САНТОС)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •