ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ИНТЕНЗИВИРАНИ РАДОВИ, УСКОРО И ПРЕНОС УЖИВО СА ГРАДИЛИШТА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Интензивирани су радови на парцели на којој је предвиђена изградња постројења за пречишћавање питке воде и до сада је завршена јама са подложним бетоном за израду базена сирове воде димензије 10 x 25,4 метара на којој ће бити монтирана опрема за предтретман, а тренутно се ради на јами са подложним бетоном за израду базена питке воде димензија 15,2 x 31 метар, а започети су и груби грађевински радови, односно земљани радови на изради плоче објекта за ултрафилтрацију и реверзну осмозу, која је и највећа, и чије димензије износе 20,4 x 37,5 метара.

ppv4
Интензивирани радови на градилишту постројења за пречишћавање питке воде

Планирано је да грађевински радови, уколико не дође до драстичних погоршања временских услова, буду завршени за најдуже 2,5 месеца. У току самих грађевинских радова, како они буду одмицали, вршиће се и постављање и саме опреме, па би до краја године требало да буде и комплетирано и само постројење.

ppv1
Завршена јама са подложним бетоном за израду базена сирове воде димензије 10 x 25,4 метара

Након тога следи и пробни рад постројења од најдуже месец дана, током којег ће се вршити подешавање параметара и вршити контролне анализе воде из постројења, а након задовољења свих параметара дефинисаних уговором, односно постизања квалитета воде по стандардима које прописује Република Србија, а који су строжији од прописаних од стране Европске уније, вода ће путем градске водоводне мреже бити дистрибуирана и самим корисницима.

ppv3
Радови на јами са подложним бетоном за израду базена питке воде димензија 15,2 x 31 метар

Више од 80 посто опреме је на располагању извођачу радова, комплетна опрема из иностранства је пристигла и спремна је за монтажу, а у току су завршни радови на преосталој опреми коју раде предузећа која су ангажована у Србији. Опрема за реверзну осмозу и предтретман се налази лагерована у кругу ЈКП „Водовод и канализација“, док се опрема за ултрафилтрацију и део пумпне станице налазе у складиштима Транспортшпеда у Београду.

ppv2
Земљани радови на изради плоче објекта за ултрафилтрацију и реверзну осмозу димензија 20,4 x 37,5 метара.

У току су и завршне радње на набавци и постављању опреме за пренос радова са градилишта уживо, путем стрима који ће се налазити на сајту града Зрењанина и на тај начин ће целокупна јавност моћи у сваком моменту да уживо прати изградњу постројења за пречишћавање питке воде, чијим ће се завршетком решити вишедеценијски проблем који су становници нашег града имали са питком водом.

фото: ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •