ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПОСЛАТЕ НОВЕ ОПОМЕНЕ, ПОЧЕЛА ИСКЉУЧЕЊА СА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ, СЛЕДЕ И УТУЖЕЊА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У мају месецу, упоредо са априлским рачунима за услуге ЈКП „Водовод и канализација“, наши радници су поделили и око 2700 опомена корисницима у граду који живе у објектима индивидуалног становања и у питању су опомене пред престанак пружања комуналне услуге, односно пред искључење са водоводне мреже.

Настављена акција поделе опомена корисницима који имају дуговања за услуге нашег предузећа – после више од 4 000 опомена у априлу, послато нових 2 600 опомена у мају

Ово је наставак акције поделе опомена за неизмирена дуговања која је започета у априлу месецу када је подељено више од 4000 опомена. Том приликом су подељене опомене корисницима у насељеним местима, у питању су опомене пред престанак пружања комуналне услуге, тј. искључења са водоводне мреже, и корисницима у граду који живе у објектима колективног становања, који су добили опомену пред утужење јер не постоји могућност појединачног искључења са мреже.

Поред дуговања из 2017.године, које се односе на јануарски,фебруарски и мартовски рачун које је испоставило ЈКП „Водовод и канализација“, на опоменама се налазе и ненаплаћена дуговања за услуге нашег предузећа са рачуна обједињене наплате које је током прошле године издавала ЈКП „Зрењанинска обједињена наплата“.

Наиме, Скупштина града Зрењанина је у оквиру одлуке о стављању ван снаге одлуке о обједињеној наплати обавезала јавна предузећа да изврше наплату потраживања, а уколико је потребно и принудну наплату,  за услуге које су извршене током 2016. године и управо су та дуговања део поменуте опомене.

У складу са законом сви корисници који не плате два рачуна могу бити искључени са водоводне мреже и на основу тога сви корисници који не поступе по добијеној опомени и не измире своја дуговања, без посебне опомене биће стављени на листу за искључење са водоводне мреже и са исте искључени.

На основу већ послатих опомена, сачињене су листе за искључења са водоводне мреже и листе за утужење, односно за предају на извршење, на којој се налазе сви они корисници који нису поступили по добијеној опомени и нису измирили своје обавезе или нису потписали репрограм о отплати дуга на рате.

Искључења корисника са мреже су започета прошле недеље и први круг искључења је извршен у Фаркаждину, Томашевцу, Орловату, Ечки, Стајићеву, Белом Блату, Перлезу, Книћанину и Ченти и наставиће се и у осталим насељеним местима.

Корисници у колективним становањима у граду могу да очекују да до краја месеца буду утужени јер су предмети предати извршитељима.

Користимо и ову прилику да позовемо кориснике да измире своје заостале обавезе или потпишу репрограм о отплати дуга на рате и избегну на тај начин додатне трошкове. Став предузећа остаје исти, желимо да избегнемо непопуларне мере као што су искључење са мреже и предају дуга на извршење, али морамо пре свега да заштитимо интерес предузећа и оне потрошаче који редовно измирују своје обавезе, а такви су већина.

Од наплате извршених услуга зависи функционисање самог предузећа, уредно водоснабдевање, квалитетно одржавање водоводне и канализационе мреже, али и завршетак и започињање бројних пројеката који ће побољшати квалитет услуге коју пружамо корисницима.

За потписивање репрограма о отплати дуга корисници морају имати измирена у целости дуговања из ове године, а дуговања за период до 2017. године могу отплатити на одређени број рата у зависности од висине дуга. Све потребне информације корисници могу добити на шалтерима у згради ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3 у Зрењанину.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •