ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

УКИНУТА МОГУЋНОСТ САМООЧИТАВАЊА ВОДОМЕРА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Одлука ступа на снагу 01. јануара, сви потписани уговори о самоочитавању између корисника и предузећа се стављају ван снаге а досадашњи самочитачи ће за јануар месец, као и остали корисници, на кућне адресе добити рачун за услуге предузећа.Обавештење послато на адресе 4200 досадашњих самочитача.

Oдборници Скупштине града Зрењанина су на седници одржаној 22.12.2017. године изгласали измену Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода која се односи на брисање чл. 31. Одлуке који је омогућавао корисницима да са ЈКП „Водовод и канализација“ склопе уговор о самоочитавању водомера и самоуплати очитаног износа.

Брисањем члана укида се поменута могућност, а самим тим се од 01.01.2018. године ван снаге стављају потписани Уговори о самоoчитавању између корисника и предузећа.

Јануарски рачуни биће достављени и досадашњим самочитачима почетком фебруара месеца

Разлог доношења одлуке је  увођење система очитавања и контроле водомера који  ће се вршити даљински електронским путем.

На адресе 4200 досадашњих самочитача послато је обавештење о стављању ван снаге уговора о самоочитавању, са објашњењем о начину задуживања од јануара месеца и обавезама корисника до добијања првог рачуна.

Досадашњи самочитачи за јануар месец  2018. године неће сами уплаћивати потрошњу, већ ће за тај месец бити задужени аконтативно на основу просечне уплаћене потрошње у протеклом временском периоду, а рачун ће им од стране предузећа бити достављен почетком фебруара месеца.

Обавеза досадашњих самочитача је да до краја 2017. године очитају своје водомере и током јануара месеца изврше уплату за целокупну потрошњу до очитаног стања.

Очитавање водомера досадашњих самочитача од јануара месеца вршиће радници ЈКП „Водовод и канализација“

Обавештавамо овим путем кориснике да ће предузеће, чим временски услови то дозволе, извршити контролно очитавање водомера свих досадашњих самочитача. Уколико се том приликом утврди да је уплаћени износ мањи од очитаног стања водомера, утврђена разлика биће кориснику фактурисана у целокупном износу на првом наредном рачуну.

Сви досадашњи самочитачи који желе да на рачунима за јануар буду задужени на основу стварне потрошње, а не аконтативно на основу просечне, потребно је да након 20. јануара очитају стање водомера и најкасније до 25. јануарa та стања јаве на један од три начина (више информација на сајту у делу Пријава стања водомера ) :

 • позивањем једног од бројева телефона: 535-773, 530-344, 593-003 (од 7,30 до 13,30 часова)
 • слањем смс поруке на број 064/811 60 99 (навести: име и презиме, адресу, стање водомера)
 • слањем мејла на sluzba.ocitavanja@vikzr.rs (навести: име и презиме, адресу, стање водомера)

Све додатне информације корисници могу добити путем бесплатне корисничке инфо линије 0800/024-023 .

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •