ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РАДОВИ НА ИНФРАСТРУКТУРНОМ ОПРЕМАЊУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „ЈУГОИСТОК 2“

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин успешно је завршило радове на изградњи водоводне и канализационе мреже у оквиру инфраструктурног опремања индустријске зоне „Југоисток 2“, а у току су радови на изградњи атмосферске канализационе мреже пречника цеви 2000 милиметара.

Припреме за наставак изградње водоводне мреже од зоне „Југисток 2“ до Ечке (фото: ВИК ЗР)

У току су радови на  завршетку недостајуће инфраструктуре у оквиру опремања индустријске зоне „Југоисток 2“ и реконструкције постојеће инфраструктуре (црпне станице и електро машинска опрема), а која је неопходна за функционисање привредних субјеката, као и за обезбеђивање техничких услова за будуће прикључење насељених места на градску комуналну мрежу.

Поменути радови обухватају доградњу цевовода водоводне мреже, изградњу прикључка на фекалну канализацију и изградњу атмосферске канализације са пратећом инфраструктуром. Реализација ових радова поверена је ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, које ће се касније и старати о одржавању изграђене инфраструктуре.

Средства за реализацију ове инвестиције обезбедила је Влада Републике Србије.

Радови на фекалној канализационој мрежи у дужини од 400 метара, као и радови на доградњи водоводне мреже пречника 400 милиметара у дужини од 3 километра успешно су завршени, а за следећу годину планира се наставак радова, односно изградња водоводне мреже од индустријске зоне „Југоисток 2“ до насељеног места Ечка, како би се ово насељено место прикључило на градску водоводну мрежу.

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин тренутно врши радове на изградњи атмосферске канализационе мреже пречника цеви 2000 милиметара у дужини од 410 метара, којом ће се искључиво атмосферске падавине, дакле чиста вода, прикупљене у индустријској зони уливати у ретензију, а одатле даље у реципијент, односно у канал Бегеј. Због ових  радова привремено је измењен режим саобраћаја на путу Зрењанин – Ечка, они ће бити завршени у предвиђеном року и, уколико не дође до погоршања временских услова, ова деоница пута ће поново бити отворена за саобраћај у петак 24. децембра.

У току су радови на изградњи атмосферске канализационе мреже пречника цеви 2000 милиметара (фото: ВИК ЗР)

Изградња сепаративне канализационе мреже, односно одвојене фекалне и атмосферске канализације, има за циљ да обезбеди несметано функционисање фекалне мреже и спречи њено загушење и изливање фекалних вода током обилнијих атмосферских падавина, али и да у циљу заштите животне средине прикупи и транспортује атмосферске падавине у најближи речни ток, како се она не би мешала са фекалним отпадним водама и како би чиста била допремљена до истог.

Радови испод пута Зрењанин-Ечка ће бити завршени у предвиђеном року до 24. децембра (фото: ВИК ЗР)

Зрењанин је један од ретких градова који има одвојену атмосферску и фекалну канализациону мрежу, и са тим трендом, а управо због горе наведених разлога, настављено је и приликом инфраструктурног опремања индустријских зона.

У току је испитивање задовољства корисника услугама ЈКП „ВИК“ – ПОПУНИТЕ АНКЕТУ
ВАШЕ МИШЉЕЊЕ НАМ ЈЕ ВАЖНО!

Прочитајте још:

БОНУС ВИДЕО
ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГАМА ЈКП „ВИК“ ЗРЕЊАНИН (САНТОС)

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •