ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ИСТЕКАО РОК ЗА БЕСПЛАТНУ ИЗРАДУ УСЛОВА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Одлука Скупштине града Зрењанина предвиђа да грађани имају рок од 30 дана од добијања обавештења да су испуњени услови за прикључење на канализациону мрежу да поднесу Захтев за прикључење и прикључе се на исту. ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин је донело одлуку да ће у периоду од поделе обавештења до истека рока од 30 дана омогућити становницима Клека, Меленаца, Елемира и Ечке, где постоје завршене функционалне целине канализационе мреже, и који су добили обавештење од нашег предузећа у првој половини новембра, да поднесу Захтев за прикључење и добију Услове за прикључење на канализациону мрежу без плаћања израде Услова. Свесни чињенице да су становници споменутих насељених места и сами учествовали у изградњи канализационе мреже и у жељи да им на тај начин остваримо уштеду одлучили смо се на тај корак, али смо и истакли да ће сви они који не испоштују Одлуку Скупштине града и постављене рокове морати да плате израду Услова у износу од 1682,99 динара која је дефинисана важећим ценовником ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.

Као што смо и раније најавили рок за предају Захтева за прикључење и добијање Услова за прикључење на канализацију без плаћање израде Услова истекао је 15. децемра, и од 16. децембра сви који поднесу Захтев мораће да плате израду Услова за прикључење у износу од 1682,99 динара.

Да би странкама које подносе Захтев за прикључење на канализациону мрежу скратили поступак добијања услова дајемо испод пример уплатнице за израду Услова за прикључење на канализациону мрежу, коју би грађани требали да попуне и уплате на шалтерима пошта или банака пре доласка у Петефијеву 3, где се предају Захтеви за прикључење, јер на нашем шалтеру није могуће извршити уплату. На тај начин ће се скратити време чекања за подношење Захтева, јер се Захтев подноси уз фотокопије личне карте и последњег рачуна СОН-а и приложену уплатницу као доказ да је уплата извршена и на основу које се, и даље одмах на лицу места, издају Услови за прикључење.

Желим да напоменем да остале погодности које је омогућило ЈКП „Водовод и канализација“ у циљу смањења трошкова грађана, а тичу се већ споменутог издавања Услова на лицу места одмах по подношењу Захтева уз пратеће прилоге и уплатницу и могућности да једна особа поднесе уредно попуњене Захтеве са прилозима и уплатницама за више особа, остају и даље на снази.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •