ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

НАКОН ПОДЕЛЕ СЕПТЕМБАРСКИХ РАЧУНА НАСТАВЉА СЕ ОЧИТАВАЊЕ ВОДОМЕРА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У понедељак је, на адресе корисника у Зрењанину и насељеним местима, почела подела септембарских  рачуна за услуге нашег предузећа и планирано је да се она заврши до 10. октобра, када ће се наставити започето очитавање водомера у граду и насељеним местима.

До сада је завршено очитавање водомера у седам насељених места и већем делу Зрењанина, а после поделе рачуна наставак очитавања следи у самом Зрењанину, Елемиру и Меленцима, док ће очитавање започети у Лазареву, Стајићеву, Арадцу и Лукићеву.

Рок за плаћање септембарског рачуна је 20. октобар, када је и последњи дан за подношење евентуалне рекламације на рачун

 

Корисници код којих је до момента предаје рачуна на штампу очитано стање водомера на септембарским рачунима су добили фактурисан износ на основу очитавања, док су остали задужени аконтативно, односно на основу потрошње у претходном периоду, а на следећем рачуну ће, након завршетка очитавања, бити фактурисани на основу стварног стања, док ће остали корисници добити аконтативно задужење, јер је ово последње редовно очитавање водомера у овој години.

На септембарским рачунима се као што смо и најавили, код корисника који нису на време измирили обавезе за август месец, први пут нашла и обрачуната затезна камата.

Подсећамо да корисници рекламације на рачун за септембар месец могу поднети најкасније до 20.10.2017. године, а рекламације поднете након тог датума одбациће се као неблаговремене.

Корисници могу рекламацију поднети лично на шалтеру 1 у приземљу зграде предузећа у Петефијевој 3 у Зрењанину, послати поштом на адресу: ЈКП „Водовод и канализација“, Петефијева 3, 23000 Зрењанин са назнаком РЕКЛАМАЦИЈА – СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА, или мејлом на info@vikzr.rs . Код рекламација послатих поштом или мејлом обавезно је да корисници наведу име и презиме, адресу и контакт телефон.

На поменута три начина корисници могу поднети и све друге Захтеве, а за све ближе информације на располагању им је бесплатна корисничка инфо линија 0800/ 024-023.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •