ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

БРЗОМ ИНТЕРВЕНЦИЈОМ САНИРАНА ХАВАРИЈА У МЕЛЕНЦИМА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Правовременом и брзом интервенцијом спречено је изливање отпадних вода, заштићена канализациона мрежа од оштећења, санирана хаварија на црпним станицама и нормализован целокупни систем прикупљања и одвођења отпадних вода у Меленцима.

Након пријаве да је дошло до проблема у функционисању канализационе мреже у насељеном месту Меленци, екипе ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, које су задужене за одржавање исте, су изашле на терен и утврдиле да је услед хаварије дошло до престанка рада две црпне станице канализационог система које припадају фекалној линији коју користи цело насељено место.

Престанак рада поменутих црпних станица онемогућио је прикупљање и одвођење фекалних отпадних вода у већем делу насељеног места. Услед поменутог дошло је до таложења отпадних вода у канализационом систему што је могло да проузрокује њихово изливање по јавним површинама као и у објектима корисника, али и да угрози функционисање целокупног канализационог система у Меленцима.

Правовременом и брзом интервенцијом уз ангажовање специјализованог возила за одгушење канализационе мреже (ВОМА) наталожене отпадне воде су исцрпљене из система, што је спречило поменуто изливање, заштитило мрежу од оштећења и омогућило да се у што краћем року изврши санација пумпи црпних станица и потисног цевовода и тиме целокупни систем прикупљања и одвођења фекалних отпадних вода у насељеном месту нормализује и у потпуности стави у функцију.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •