ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ЗА НЕРЕДОВНО ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА ОБРАЧУНАВАЋЕ СЕ ЗАКОНСКА КАМАТА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Од рачуна за август месец, који ће корисници на кућним адресама добити почетком септембра, ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин уводи обрачунавање законске затазне камате на неизмирене обавезе за извршене услуге које се фактуришу на рачунима.

 

Обрачунавање законске затезне камате за неблаговремено плаћање рачуна за услуге нашег предузећа почиње од рачуна за август месец

 

То значи да ће корисницима који не изврше уплату августовског рачуна до датума доспећа рачуна на наплату, односно до 20.09.2017. године, бити обрачунавана законска затезна камата на фактурисани износ до момента уплате рачуна, а та камата ће бити исказана на првом наредном рачуну.

Битно је напоменути да се увођење законске затезне камате на неизмирена дуговања, што скоро сва предузећа која фактуришу услуге одавно примењују, неће примењивати ретроактивно, односно неће важити за неизмирена дуговања настала пре фактурисања услуга за месец август 2017. године.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •