ТАЈДИЋ: НАСТАВЉАМО СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Програмом пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин за 2016. годину предвиђен је велики број пројеката изградње водоводне, фекалне канализационе и атмосферске канализационе мреже пре свега у насељеним местима, али и у самом граду Зрењанину. Захваљујући чињеници да локална самоуправа препознаје потребе грађана, из буџета града Зрењанина обезбеђена су неопходна средства за реализацију значајних капиталних пројеката.

До стварања услова за извођење грађевинских радова ЈКП „Водовод и канализација“ је припремила и комплетирала пројектно техничку документацију, расписала неопходне јавне набавке, потписала уговоре са извођачима, прикупила сву неопходну документацију и дозволе, тако да су створени сви услови да са лепшим временом крену и сами грађевински радови.

Горан Тајдић - директор ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Горан Тајдић – директор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Данас почињу земљани радови на изградњи кишне канализације у улици Пере Добриновића, а вредност ове инвестиције је око 5 милиона динара. У петак, 08. априла, почиње реконструкција водоводне мреже у Шумици чија је укупна вредност радова око 13,7 милиона динара.

Као што је и обећано настављају се улагања у изградњу фекалне канализације у насељеним местима, па већ у петак, 08. априла, почиње изградња потисног вода фекалне канализације Клек – Зрењанин чија је вредност 9 милиона динара, а у уторак 12. априла, такође у Клеку, настављају се радови на завршетку канализационе мреже, а вредност ове фазе радова износи 23,2 милиона динара.

У Томашевцу у понедељак 11. априла почињу радови на бетонирању темеља водоторња чија се конструкција већ склапа и биће постављена одмах након завршетка бетонирања. Укупна вредност изградње водоторња у Томашевцу износи 27,2 милиона динара.

За следећу недељу, тачније 12. априла, планирано је да се настави и изградња канализације у Лазареву, односно потисног вода фекалне канализације од Лазарева до Клека за шта је издвојено 21 милион динара.

Завршетак радова на водоводној мрежи у Михајлову, који су каснили због проблема око испоруке наручених водоводних цеви, почеће такође наредне недеље и њиховим окончањем биће у потпуности завршена водоводна мрежа Јанков Мост – Михајлово. Вредност последње фазе радова износи 6 милиона динара.

Од понедељка 18. априла почињу радови на наставку изградње фекалне канализације у Ечки у износу од око 30 милиона динара, а у току те недеље почињу и радови на изградњи фекалне канализације у Стајићеву, чија прва фаза износи 12,5 милиона динара, и у Лукићеву где је за прву фазу радова издвојено 10 милиона динара.

Може се закључити да су у питању пројекти од изузетног значаја за побољшање услова живота пре свега становника насељених места, да се завршавају започети радови и започињу, као што је и обећано, нови. Још једанпут морамо нагласити значај локалне самоуправе, како у препознавању кључних пројеката тако и у способности да обезбеди средства за њихову реализацију, а она само за наведене пројекте износе близу 157 милиона динара.

Фото: ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Горан Тајдић

Директор ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •