ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

САОПШТЕЊЕ ГРУПО ЗИЛИО ЗА МЕДИЈЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Инвеститор изградње постројења за пречишћавање питке воде за град Зрењанин ГРУПО ЗИЛИО данас се огласио саопштењем за медије које преносимо у целости. На крају текста се налазе и најновији резултати испитивања квалитета воде са постројења (микробиолошка и физичко хемијска анализа) које је извршио Градски завод за јавно здравље Београд.

„Дана 05/02/2019 год. стечени су услови да се преда захтев за добијање употребне дозволе након једномесечног пробног рада постројења за пречишћавање питке воде у Зрењанину.
Задње анализе воде на излазу из фабрике воде показују да су сви параметри у складу са уредбом о хигијенској исправности воде и да ниједан параметар не искаче из границе дозвољених чак да су далеко испод категорисаних вредности.

У задњих месец и по дана вршене су свакодневно анализе воде од стране лаборататорије ЈКП Водовод и каналазација као и лабораторије Группо Зилио д.о.о., а једанпут недељно узорке су узимале и акредитоване лабораторије:
– Зрењанински Завод за Јавно Здравље
– Београдски Завод за Јавно Здравље
– Лабораторија Анахем, Београд

Веома смо задовољни да можемо да констатујемо да су узорци узети од стране акредитованих лаборторија дале позитивне резултате о исправности воде за пиће.

У току ове недеље поднећемо захтев за добијање употребне дозволе, односно доставити извршене анализе воде Санитарној Инспекцији у Зрењанину за добијање санитарне сагласности, а након тога овлашћеном привредном друштву које нам завршио технички пријем објекта да припреми захтев Градској Управи за издавање употребне дозволе.

Вода која се мери на прикључку у градску мрежу у кругу постројења је исправна што доказују све до сада урађене анализе воде (задња урађена 29/01/2019 године коју Вам шаљемо у прилогу овог дописа) што значи да је постројење спремно, односно да вода одговара свим прописима из Уредбе.

Натпис на порталу www.zrenjanindanas.rs да је вода неисправна (уз подршку Иницијативе Заједно за Воду) је крајње неодговоран, јер исти који су послали воду на анализу, треба да знају како се узорак узима, а закон (Правилник о начину узимања узорака и метода за лабораторијску анализу воде за пиће Службени лист 33/87 у тачки 2 цлан 2) јасно даје упутство како се то ради и ко мозе то да узоркује. Другим речима једина веродостојна анализа је када запослено лице из Завода за Јавно Здравље или акредитоване лабораторије на исправан начин узоркује воду тада анализа може да буде веродостојна. Узимање узорка код куће на славини у пластичну претходно употребљавану боцу је неозбиљна и без сваког даљег коментара.

Ми као компанија не знамо стање градске мреже (преко 300км) коју одржава ЈКП Водовод и канализација Зрењанин, а Завод за Јавно Здравље Зрењанин врши редовне анализе воде на десетак референтних места у граду.

Грађани треба да најзад буду задовољни да имају питку и здраву воду, и надамо се да се ова тема више неће злоупотребљавати у дневно политичке сврхе.“

РЕЗУЛТАТЕ НАЈНОВИЈЕ АНАЛИЗЕ ВОДЕ СА ПОСТРОЈЕЊА ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ .

БОНУС ВИДЕО

ОТВОРЕН КОРИСНИЧКИ ЦЕНТАР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ У ПЕТЕФИЈЕВОЈ 3

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •