ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РЕШЕН ГЛАВНИ ПРОБЛЕМ – АРСЕН У ПРЕЧИШЋЕНОЈ ВОДИ У ДОЗВОЉЕНИМ ГРАНИЦАМА!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Од компаније „Синертек“, инвеститора и извршиоца услуге пречишћавања питке воде за град Зрењанин, добили смо информацију да је решен главни проблем због чега је 2004. године вода из градске водоводне мреже забрањена за пиће – ПРИСУСТВО АРСЕНА У ПРЕЧИШЋЕНОЈ ВОДИ ЈЕ У ОКВИРУ ДОЗВОЉЕНИХ ГРАНИЦА!

Ове наводе потврдила је и анализа лабораторије ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин. Према резултатима анализе воде са пречишћивача од 07.07.2017. године присуство арсена износи 5 микрограма по литри, што је два пута мање од дозвољене границе која износи 10 микрограма по литри. Битно је напоменути и да је присуство арсена у сировој води пре проласка кроз пречишћивач износило 100 микрограма по литри.

Хемијска анализа воде у лабораторији ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Поред арсена, и присуство гвожђа у води је сведено у оквиру дозвољених граница, тј. на мање од 0,1 мг/л (горња дозвољена граница износи 0,30 мг/л), док је присуство мангана и амонијум јона и даље изнад дозвољене границе, али je спуштено на вредности које треба да се постигну у овој фази пречишћавања воде.

Сви поменути резултати су постигнути након тестирања само прве две фазе процеса пречишћавања воде у постројењу, односно након предтретмана и ултрафилтрације.

 

Сирова вода, не третирана, пре уласка у процес пречишћавања (лево на слици) и изглед пречишћене воде након прве две фазе у поступку пречишћавања (десно на слици)

 

Према најави инвеститора, од почетка следеће недеље креће и тестирање преосталих фаза пречишћавања, односно реверзне осмозе и јоноизмењивача, када ће се вршити даља подешавања поменутих и подешавања преосталих параметара воде.

Наставиће се са редовним анализама квалитета воде у току и након сваке фазе пречишћавања, а након пуштања у рад комплетног постројења уследиће и анализа овлашћене лабораторије Завода за јавно здравље Зрењанин.

Пуштање воде са пречишћивача у градску водоводну мрежу уследиће након што Завод за јавно здравље потврди да вода са пречишћивача испуњава све параметре које прописује правилник о квалитету воде Републике Србије, а биће дозвољена за пиће када забрану уклони овлашћена инспекција. До тада ће и даље део пречишћене воде кружити унутар постројења за пречишћавање, а део бити испуштан у градску канализациону мрежу.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •