ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПРОБЛЕМИ СА ВОДОСНАБДЕВАЊЕМ У ЦЕЛОМ ГРАДУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Електродистрибуција ће сутра, у уторак, 24.05.2016. године вршити ремонт трафо-станица које напајају електричном енергијом бунарске пумпе.

trafostanica

Из тог разлога у временском периоду од 8,30 до 13 часова на теритирији целог града доћи ће до престанка водоснабдевања или до пада притиска у мрежи.

По завршетку ремонта и пуштања трафо-станица у рад снабдевање водом у граду ће бити стабилно и уредно.

Фото: ЈКП „Вододвод и канализација“ Зрењанин

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •