ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ОДРЖАВАЊЕ „БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ“ ПРЕУЗЕЛИ РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Од 01. јануара ове године одржавање „Бегејске петље“ више није у ингеренцији ЈКП „Водовод и канализација“.

Језеро 3 у центру града – ноћу (фото: Павле Табароши)

Изменом Одлуке о уређењу града Зрењанина, коју су изгласали одборници Скупштине града, Установи Резервати природе је од 01.01.2018. године поверено одржавање комплекса вештачких језера „Бегејска петља“.

 

Jeзеро 1 код Житопродукта

Брига о одржавању вештачких језера, односно о пречишћавању воде у истим, годинама уназад била је од стране града Зрењанина поверена ЈКП „Водовод и канализација“, а пошто је Установа Резервати природе регистрована за обављање делатности у области слатководног риболова и других сродних активности, оваква одлука одборника зрењанинске Скупштине је у потпуности оправдана.

 

Језеро 3 у центу града – дању

Подсећамо да је катастарски власник комплекса „Бегејска петља“ ЈП „Воде Војводине“, да је он поверен на управљање граду Зрењанину који је доносио програм одржавања језера и за његову реализацију обезбеђивао целокупна материјална средства.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •