ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

НА ВРЕМЕ ЗАШТИТИТЕ ВОДОМЕРЕ И УНУТРАШЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ ОД СМРЗАВАЊА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ниске температуре могу проузроковати смрзавања и озбиљна оштећења мерног уређаја (водомера) и унутрашњих водоводних инсталација у објектима, и из тог разлога подсећамо кориснике да их, због зиме која је пред нама, благовремено и на одговарајући начин заштите.

На тај начин могу да избегну прекиде водоснабдевањa у објектима, које су последица хаварија услед смрзавања цеви и водомера, као и трошкове њихових санација.

Утоплите водомер на време и спречите његово пуцање услед смрзавања (фото извор: www.klix.ba)

Потребно је пре свега топлотно изоловати мерне уређаје односно водомере, а битно је напоменути да само завијање водомера у крпе не представља довољну и сигурну заштиту, већ је потребно поставити преко водомера неки термоизолациони материјал као што су стиропор, даске, стаклена вуна или слама.

Препоручујемо корисницима да провере да ли су поклопци на водоводним шахтовима добро затворени и да их не отварају на ниским температурама како не би дошло до смрзавања водомера и воде у цевима.

Потребно је превентивно извршити топлотну изолацију цеви у просторијама које се слабије или у опште не греју.

Дворишне чесме је препоручљиво искључити у зимском периоду, а дворишне водоводне инсталације које воде до чесама гаража и нус просторија које се не греју требало би испразнити или заштитити.

Затворите воду на дворишним чесмама и испустите воду из цеви (фото извор: www.rovex-grejanje.com)

Посебну пажњу треба обратити на објекте у којима се периодично борави (викендице, празне куће..) и у којима у зимском периоду нема потрошње воде. Препоручљиво је затворити воду, преконтролисати инсталације и водомере и испустити воду из инсталација како не би дошло до смрзавања и пуцања водомера и цеви.

Подсећамо да је, према „Одлуци о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода“ коју је донела Скупштина града Зрењанина, обавеза корисника да се старају о унутрашњим водоводним инсталацијама (од водомера ка објекту) и да спрече свако оштећење водомера. Из тог разлога корисници и сносе трошкове санације хаварија на унутрашњим инсталацијама али и баждарење, односно замену пукнутог водомера.

Уколико ипак дође до пуцања водомера корисници треба да се обрате Служби наплате нашег предузећа у Петефијевој 3 у Зрењанину, где ће им према важећем ценовнику бити издат предрачун за баждарење смрзнутог водомера, а након уплате тог износа биће извршена и замена водомера.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •