ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ГАЈИН: ЗАКОНСКА ЗАТЕЗНА КАМАТА СЕ ОБРАЧУНАВА ОД АВГУСТОВСКИХ РАЧУНА (РТВ САНТОС)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У изјави за РТВ „САНТОС“ Синиша Гајин, руководилац Службе информисања и пословних комуникација ЈКП „Водовод и канализација“, говорио је о обрачунавању законске затезне камате корисницима који нису на време, односно до датума доспећа рачуна за услуге предузећа на наплату, измирили своје обавезе према ЈКП „Водовод и канализација“.

Од када је почела примена обрачуна законске затезне камате, коју година у назад обрачунавају готово сва предузећа која се баве услужним делатностима, и да ли ће се она примењивати ретроактивно, колики је њен износ, на које кориснике се односи, како ће се приказивати на рачунима корисника сазнаћете у прилогу РТВ „САНТОС“ који можете погледати испод текста.

Поред горе наведених информација дато је и објашњење корисницима око уписа позива на број код уплате рачуна електронским путем, као и на које начине и до ког датума корисници могу предузећу поднети рекламације на рачун.

ПРИЛОГ РТВ „САНТОС“ ОБЈАВЉЕН У ЊИХОВОЈ ЦЕНТРАЛНОЈ ИНФОРМАТИВНОЈ ЕМИСИЈИ „ДАН“ (06.12.2017.)

 

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •