ЈЕЗЕРО 1 ДОПУЊУЈЕ СЕ ПРЕЧИШЋЕНОМ ВОДОМ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Од почетка прошле недеље врши се допуњавање Jезера 1 код Житопродукта пречишћеном водом, чиме је започета прва овогодишња замена воде у градским језерима који припадају систему „Бегејска петља“

Језеро 1 је од лета прошле године нижег нивоа из разлога што је, после 30 година  у функцији, попустила  заптивна  моћ табластих затварача који спречавају отицање воде из језера у Бегеј и обрнуто, из Бегеја у језеро, па нису постојале могућности да се пречишћена вода у језеру задржина жељеном нивоу.

 

Извађени делови старог затварача – за замену затварача ангажовано је и људство и механизација

 

Почетни радови на постављању новог затварача

 

Заменом затварача која је завршена почетком прошлог месеца, за коју је град Зрењанин издвојио  4,5 милиона динара, отклоњени су поменути проблеми, а завршетком бистрења воде у таложницима примарног пречишћивача воде, почело је, преко филтера пречишћивача, и допуњавање Језера 1 водом пројектованог квалитета.

 

Изглед табластих затварача пре уклањања, након 30 година рада

 

Постављени нови табласти затварачи

 

Док је трајао процес бистрења воде извршено је подводно кошење траве у поменутом језеру и уклањање исте са површине воде. Почело је и кошење траве са обала и Jезера 1 и Jезера 3 у центру града. Обе активности наставиће се у и наредним данима.

 

Прикупљање покошене траве са површине језера

 

Прикупљена трава са површине језера багером је утоварена у камион

 

Пречишћавање воде у Jезеру 1 врши се радним данима у две смене, дневно се ниво воде у језеру подиже за 10 центиметара, и планирано је да се оно заврши у наредне две недеље.

Последње недеље пречишћавања воде у Jезеру 1 кренуће се са спуштањем нивоа воде у Jезеру 3, одакле ће се вода усмеравати на пречишћивач и служиће као сирова вода за допуну Jезера 1. Одмах по завршетку пречишћавања воде у Jезеру 1, започеће и пречишћавање воде у Jезеру 3.

Упуштањем пречишћене воде постиже се друга класа квалитета воде у језерима која је предвиђена Законом о водама.

 

У току поступка пречишћавања вода се у примарном пречишћивачу третира потребном хемијом

 

Свакодневно се у нашој лабораторији, која се налази у оквиру примарног пречишћивача, врши контрола воде и то пре уласка у пречишћивач, након сваке фазе пречишћавања и пре пуштања у језеро.

 

Припрема воде за анализу, прикупљени узорци и њихово мерење у току процеса пречишћавања и пре пуштања воде у језеро (фотографије 1-3)

 

Води у језеру се заменом даје капацитет да издржи неповољне околности, односно велику топлоту и велике количине светлости, а прерадом воде се мутноћа своди на нулу, а смањују се и фосфати и нитрити чиме се спречава раст траве и алги који загађују језера.

 

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •