ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ЗАВРШЕНА ВОДОВОДНА МРЕЖА МИХАЈЛОВО – ЈАНКОВ МОСТ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Завршетком последње фазе радова на водоводној мрежи у Михајлову, комплетирана је у потпуности водоводна мрежа Михајлово – Јанков Мост и у наредном периоду предстоји технички пријем водоводне мреже.

sajt1

Последња фаза радова обухватала је изградњу око 4.400 метара водоводне мреже у Михајлову и радове на изворишту у том насељеном месту одакле се снабдевају водом и Михајлово и Јанков Мост.

На изворишту је завршено више од 90% радова, сви радови који се тичу функционисања изворишта, а самим тим и водоводне мреже, су завршени, а потребно је још поставити заштитну ограду око изворишта и урадити прилазни пут.

У току радова на самом изворишту обезбеђен је простор за евентуалну изградњу водоторња у Михајлову, а припремљен је и прикључак за спајање водоводне мреже Михајлово – Јанков Мост на градску водоводну мрежу, чиме је испуњен један део услова да у скоријој будућности и поменута два насељена места буду снабдевана водом из пречишћивача питке воде.

Средства за ову фазу радова на водоводној мрежи у износу од око 5,3 милиона динара обезбедила је локална самоуправа, односно град Зрењанин, а радови који су завршени и пре планираног рока од 100 дана су поверени ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин.

фото: архива ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •