ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

СВЕ ЗА КОРИСНИКЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У циљу што боље комуникације са корисницима и у жељи да им што више олакшамо добијање неопходних информација, подношење захтева и молби и добијање неопходне документације које издаје ЈКП „Водовод и канализација“, унели смо низ измена  у раду са корисницима, а све у складу са Законом о заштити потрошача и одлукама Скупштине града Зрењанина.

Целокупан рад са корисницима, од фебруара, одвија се на шалтерима Службе информисања и пословних комуникација који се налазе у приземљу  зграде ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој бр.3 у Зрењанину.

ZGRADAVODOVODA
                            Зграда ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефифевој бр. 3             
                     ULAZNA VRATA
                               Шалтери Службе информисања и пословних комуникација

Корисници своје захтеве, молбе и рекламације подносе на шалтеру 1 где се истовремено налази и инфо-пулт где корисници могу добити и све неопходне информације.

SALTER1
Шалтер 1 – ИНФО ПУЛТ и РЕКЛАМАЦИЈЕ

Захтеви се попуњавају на лицу места и уз приложене изјаве корисника или документацију, заводе у Деловодник за кориснике, а корисник добија један оверен примерак  поднетог Захтева. Захтев се упућује стручним службама на разматрање и у року од 8 дана, а најкасније 15 дана, корисник на кућну адресу добија одговор на поднети захтев или молбу.

Сама процедура подношења захтева је максимално упрошћена и захтева се документација само у случајевима где је неопходна. Радно време шалтера 1 са корисницима је од 7,30 до 14,30 часова.

На шалтеру 2 се и даље налази благајна где корисници могу извршити уплату рачуна за услуге ЈКП „Водовод и канализација“ и ЗОНЕ, али и договорити услове за потписивање репрограма за неизмирена дуговања. Рад благајне са корисницима је од 7 до 13,30 часова.

SALTER2
                                  Шалтер 2 – БЛАГАЈНА

Огласна табла са информацијама за кориснике налази се одмах на улазу у зграду Водовода као и у простору где се налазе шалтери. Све информације корисници могу добити позивањем бесплатне корисничке инфо линије на број 0800/024-023, као и на сајту нашег предузећа www.vikzr.rs .

OGLASNATABLA1
Огласна табла са информацијама за кориснике

Корисницима је омогућено да своје молбе, обавезно са личним подацима и контакт телефоном, шаљу писаним путем на адресу ЈКП „Водовод и канализација“ Петефијева бр.3 уз назнаку МОЛБА – СЛУЖБА ИНФОРМИСАЊА.

За питања, примедбе и сугестије корисника  и даље је ту мејл Службе информисања и пословних комуникација info@vikzr.rs.

Фото : ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •