ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РЕТРОСПЕКТИВА 2017: НОВА ЦРПНА СТАНИЦА „ЦЕНТАР“ НАЈСАВРЕМЕНИЈА У ГРАДУ

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Година за нама ће остати упамћена као период започињања и завршетка значајних инвестиција које је реализовало наше предузеће у циљу побољшања услуга које пружамо нашим корисницима и спремности предузећа да одговори изазовима пословања и одговорно и ефикасно извршавава своје обавезе према корисницима. Кроз серију текстова „РЕТРОСПЕКТИВА 2017“ подсетићемо на неке од њих, као и на битне догађаје који су обележили протеклу годину. 

ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин располаже са око 80 већих црпних станица у граду и насељеним местима, помоћу којих регулише прикупљање и одвођење отпадних вода, а почетком априла месеца 2017. године званично је пуштена у рад црпна станица „Центар“, једна од најважнијих, највећих, а уједно и најсавременијих црпних станица у граду.

Црпна станица „Центар“ – насавременији објекат овог типа

У црпну станицу „Центар“, која је смештена код дома ученика Ангелина Којић – Гина, прикупљају се  отпадне воде из северног дела града (од надвожњака, Иве Лоле Рибара, Цара Душана и већи део градског насеља Граднулица) и насељеног места Елемир. Њеном изградњом у значајној мери је побољшан систем одвођења и прикупљања отпадних вода, а уз помоћ и мањих црпних станица које смо пустили у рад у претходном периоду – црпне станице у Његошевој, Сарајевској и на Михајловачком друму – трајно је решен и проблем изливања отпадних и атмосферских вода који се појављивао у појединим улицима овог дела града.

Помоћник градоначелника Ћапин током обиласка црпне станице у Сарајевској улици на Граднулици

Изградњом ове црпне станице омогућено је измештање црпне станице са градског трга и то је био предуслов да се изврши завршна фаза сређивања центра града, а и решен је дугогодишњи проблем са непријатним мирисима на углу улица Савезничка, Слободана Бурсаћа и Цара Душана.

Изградњом црпне станице „Центар“ елеминисани су дугогдишњи непријатни мириси у центру града

Укупна вредност ове инвестиције је 91,5 милиона динара, од чега је град Зрењанин обезбедио 81,5 а ЈКП „Водовод и канализација“ из сопствених средстава 10 милиона динара. Она обухвата изградњу саме црпне станице, њено машинско,електро и инфраструктурно опремање, као и изградњу потисног вода фекалне канализације од Малог моста до Магистрале. Поменутим потисним водом  је црпна станица „Центар“ повезана са такође аутоматизованом црпном станицом „Мали мост“ одакле се отпадне воде даље одводе до црпне станице у Марка Орешковића и потом ка Александровачком каналу.

Град обезбедио 81,5 а Водовод 10 милиона динара за изградњу – градоначелник Јањић и директор Девић са сарадницима током посете црпној станици „Центар“

Радови на црпној станици започети су у зиму 2013. године и убрзо потом прекинути, да би се наставили у новембру 2014. године паралелно са изградњом потисног вода фекалне канализације који је завршен у мају 2015. године. Од тада је и црпна станица, иако није била комплетно завршена, у употреби, али је функционисала уз одређена техничка решења и физичко ангажовање радника нашег предузећа. У другој половини 2016. године обезбеђено је самостално напајање црпне станице, завршено машинско опремање, завршени су радови на инфраструктури око саме црпне станице и постављен СКАДА систем за даљинско управљање и надзор црпне станице, чиме је она у потпуности аутоматизована и од марта месеца 2017. године као таква је и у функцији.

Рад црпне станице је у потпуности аутоматизован, уграђен је СКАДА систем, а бригу око функционисања опреме воде радници ЈКП „Водовод и канализација“

Битно је напоменути да је током изградње потисног вода фекалне канализације и током реконструкције центра града на траси извођења радова извршена и комплетна замена цеви водоводне мреже.

ПРИЛОГ О  ЦРПНОЈ СТАНИЦИ „ЦЕНТАР“ ОБЈАВИЛА ЈЕ РТВ САНТОС У ОКВИРУ СВОЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ИНФОРМАТИВНЕ ЕМИСИЈЕ „ДАН“ (14.04.2017.)

 

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •