ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

РАДОВИ „ВОДОВОДА“ НА ИЗГРАДЊИ ПОТИСНОГ ВОДА ЛАЗАРЕВО – КЛЕК

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

lk9
Припрема цеви за спуштање у ров

Обележавањем трасе за извођење радова, која иде дуж канала између Клека и Лазарева, чишћењем терена а потом и грађевинским радовима на постављању цеви започети су, у првим данима јула, радови на изградњи потисног вода фекалне канализације од црпне станице у Лазареву, која је изграђена почетком прошле године, до Клека, одакле ће се фекалне отпадне воде са онима из Клека усмеравати ка граду и потом ка Александровачком каналу.

 

POTISNIVOD LAZAREVO
Део рова потисног вода фекалне канализације Лазарево – Клек

Радове у дужини од око 6 км изводи ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин, својом механизацијом и својим људством и то ће, у складу са најавом вд директора Ивана Девића, од сада бити пракса у пословању нашег предузећа, односно наше предузеће више неће давати подизвођачима послове које је у стању са расположивом механизацијом и људством да изврши.

lk24
Механизација и радници ЈКП „Водовод и канализација“ на делу градилишта

Средства за наставак изградње канализације у Лазареву у висини од око 24 милиона динара обезбедио је град Зрењанин, који је финансирао и радове на изградњи поменуте црпне станице у износу од 2 милиона динара.

lk26
Радници ЈКП „Водовод и канализација“

Рок за завршетак радова на изградњи потисног вода фекалне канализације Лазарево – Клек је 90 дана.

Наша је жеља да паралелно са фекалном радимо и водоводну мрежу на истом потезу чиме би и Лазарево ушло у круг насељених места који би међу првима били снабдевани водом са постројења за пречишћавање питке воде. Вршимо припрему неопходне документације и планирамо набавке и надамо се да ћемо у најскоријем времену бити извођачи и овог изузетно значајног пројекта.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •