ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПРЕЧИШЋЕНА ВОДА У ГРАДСКИМ ЈЕЗЕРИМА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Заменом једне трећине воде у језеру 1 код Житопродукта и језеру 3 у центру града пречишћеном водом са примарног пречишћивача, завршено је прво овогодишње пречишћавање воде у градским језерима.

 

Језеро 3 у центру града

 

Језеро 1 код Житопродукта

 

Само пречишћавање воде у два градска језера трајало је 5 недеља, од 19. јуна до 20. јула, а рад на примарном пречишћивачу воде, који се налази код језера 1, одвијао се у поменутом периоду у две смене.

 

Део примарног пречишћивача воде

 

Пречишћавању воде претходила је замена табластих затварача који спречавају отицање воде из језера у Бегеј и спречавају доток воде из Бегеја у језера, а чија је заптивна моћ, после 30 година рада, ослабила током прошлогодишње акције замене воде, што је разлог због чега се прошле године пречишћена вода није задржала у Језеру 1, а и разлог ниског нивоа воде у том језеру током године. Након замене затварача, за које је град Зрењанин издвојио 4,5 милиона динара, извршена је и замена воде у поменутом језеру и његова допуна.

 

Дотрајали табласти затварачи замењени су новим за које је издвојено 4,5 милиона динара

 

Пре почетка поступка замене воде извршено је и кошење траве подводном косачицом у језеру 1, а паралелно са заменом воде вршило се прикупљање покошене траве са површине језера, као и редовне активности кошења траве на обалама оба језера које ће се наставити и у наредном периоду.

 

Кошење траве подводном косачицом на језеру 1

 

У уклањању траве са површине језера учествовали су људство и механизација ЈКП „Водовод и канализација“

 

У току поступка замене воде свакодневно се вршила контрола воде на излазу из пречишћивача, као и на улазу воде у исти и током сваке фаза пречишћавања воде, а у даљем периоду  једном недељно ће се врши контрола воде у језерима 1 и 3, узорци ће се узимати са два места из сваког језера и то на оним местима где се очекује да је вода најлошијег квалитета.

 

Врше се редовне контроле квалитета воде у језерима, као и током процеса пречишћавања воде

 

Пречишћавањем воде постиже се друга класа квалитета воде у језерима која је предвиђена Законом о водама.

Води у језеру се заменом даје капацитет да издржи неповољне околности, односно велику топлоту и велике количине светлости, а прерадом воде се мутноћа своди на нулу, а смањују се и фосфати и нитрити чиме се спречава раст траве и алги који загађују језера.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •