ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПОТПИСИВАЊЕ РЕПРОГРАМА ДУГА И У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

У протекла два месеца ЈКП „Водовод и канализација“ је на адресе око седам хиљада корисника послала опомене због неизмирених дуговања за услуге предузећа из 2016. и 2017. године, а која премашују износ од 50 милиона динара.

Око 7000 корисника је добило опомене пред престанак пружања комуналне услуге или пред подношење предлога за извршење

 

У априлу су опоменути корисници у насељеним местима, у питању су опомене пред престанак пружања комуналне услуге тј. искључење са водоводне мреже, и корисници у граду који живе у објектима колективног становања, где су у питању опомене пред утужење јер не постоје технички услови за појединачно искључење са мреже.

Средином маја месеца почела су и искључења са мреже корисника који нису поступили по опомени, нису измирили своја дуговања или нису потписали са предузећем репрограм о отплати дуга на рате. Први круг искључења је спроведен у 12 насељених места и наставља се и у преосталим, а корисници у граду могу да очекују да ће у наредним данима бити утужени.

Став предузећа је да желимо да избегнемо непопуларне мере као што су искључења са водоводне мреже и утужења, али исто тако морамо да заштитимо и интерес предузећа и оних корисника који редовно измирују своје обавезе, а који су у већини.

У складу са изнетим ставом упућујемо последњи позив корисницима да измире своја дуговања или потпишу репрограм о отплати дуга на рате, којим ће избећи искључење са водоводне мреже и утужење, а и избећи трошкове спровођења споменутих поступака.

У жељи да што већем броју корисника пружимо могућност потписивања репрограма и уштедимо им трошкове доласка у Зрењанин, наши радници ће у наредним данима бити у насељеним местима и у просторијама месних заједница у периоду од 9 до 13 часова вршити потписивање репрограма дуга са корисницима.

Термини потписивања репрограма у насељеним местима:

 • 06.2017. (четвртак) – Перлез, Книћанин, Чента, Фаркаждин, Стајићево
 • 06.2017. (петак) – Меленци, Лукићево, Ечка, Орловат, Ботош, Томашевац
 • 06.2017. (понедељак) – Клек, Лазарево, Банатски деспотовац, Елемир, Арадац

Сви корисници, и из града и из насељених места, репрограм дуга могу потписати сваког радног дана од 7 до 15 часова у згради ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој 3 у Зрењанину.

Репрограм за отплату дуга на рате се може сваког радног дана потписати у просторијама ЈКП „Водовод и канализација“ у Петефијевој 3 у Зрењанину

 

Позивамо и 2700 корисника из града који живе у објектима индивидуалног становања, а који су опомене добили у мају месецу, да поступе по истој или потпишу репрограм са предузећем јер је листа за искључења корисника који то до сада нису учинили састављена, и од следеће недеље почеће искључења са водоводне мреже и у граду.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •