ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин

ПОЧЕЛА ПОДЕЛА РАЧУНА ЗА ФЕБРУАР

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Радници нашег предузећа јуче су започели поделу рачуна за услуге ЈКП „Водовод и канализација“ за фебруар месец и исти ће у наредних неколико дана бити достављени на адресе свих корисника.

2

3

1
Припрема за поделу фебруарских рачуна на терену

Подсећамо да је ингеренција за издавање и наплату рачуна, које је у последњих десет година вршила обједињена наплата (СОН и ЗОН-а), враћена јавним предузећима, па „Водовод“ и „Чистоћа“ издају одвојене рачуне за своје услуге.

На рачуну ЈКП „Водовод и канализација“ налазе се следеће ставке: накнада за воду, накнада за канализацију, накнада за ВПО и фиксни део за прикључак.

Код неких корисника се на рачуну налази поред наведеног и накнада за осигурање јер је ЈКП „Водовод и канализација“ након престанка издавања обједињеног рачуна од стране ЈКП „Зрењанинска обједињена наплата“ преузела обавезу коју је до тада имала ЗОН-а, а то је да на обједињеним рачунима услужно фактурише накнаду осигурања за оне кориснике који имају потписане уговоре са горе поменутим осигуравајућим кућама и то у истом облику и износу који су били на рачунима ЗОН-е.

Количина обрачунате утрошене воде у зимском периоду, од октобарског до рачуна за март месец, обрачунава се на основу укупне потрошње у току претходне године и у виду аконтације се фактурише на рачунима за поменуте месеце. Тако је учињено и на рачуну за фебруар месец.

Дакле, све аконтације које се буду наплаћивале у току зимског периода сабраће се са последњим очитаним стањем у септембру месецу и упоредити са стварним стањем након очитавања водомера које ће бити спроведено у марту месецу и које почиње у понедељак 06. марта. Уколико се покаже да је очитано стање мање од оног који чини збир очитаног стања у септембру плус зимске аконтације, корисник ће, јер је у претплати, бити ослобођен плаћања наших услуга до момента док му стање на водомеру не достигне очитано стање. У другом случају, уколико је очитано стање веће од оног који чини поменути збир стања, корисник  ће за  исказану разлику бити задужен на првом наредном рачуну, тј. на рачуну за март месец. У питању је пракса која траје годинама уназад и која омогућује да ни једна страна током периода када није могуће вршити очитавања водомера не буде на губитку.

Рачун са услугама ЈКП „Водовод и канализација“ корисници могу, без провизије, платити на следећим наплатним местима:

 1. Петефијева бр.3 (зграда „Водовода“)                                                                                                                           Рад са странкама до 13:30 часова
 1. Гимназијска бр.16                                                                                                                                                             Рад са странкама до 13:30 часова
 2. Бригадира Ристића бб                                                                                                                                                      Рад са странкама до 13:30 часова
 3. Раде Кончара бр.10                                                                                                                                                          Рад са странкама до 13:30 часова
 4. Kоче Коларова 62 (Леснина)                                                                                                                                          Рад са странкама до 18:00 часова
 5. Булевар Вељка Влаховића 14 (МЗ Соња Маринковић)                                                                                           Рад са странкама до 18:00 часова (субота од 07 – 12 часова)
 6. Београдска бр.17 (зграда „Чистоће“)                                                                                                                           Рад са странкама до 13:30 часова
 7. Краља Александра Првог Карађорђевића бр.43                                                                                                       Рад са странкама до 13:30 часова

Подсећамо да евентуалне рекламације на достављене рачуне корисници могу упутити предузећу искључиво писаним путем, најкасније до 20-тог у месецу, што значи да је 20. март крајњи рок за подношење рекламација за рачуне за фебруар месец. Након тог датума поднете рекламације се неће разматрати и сматраће се неблаговремене.

Служба информисања и пословних комуникација
ЈКП „Водовод и канализација“ Зрењанин


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •